Tulosta
Yhä useampi patrialainen tekee töitä etänä työmatkoilla ja kotona. Työnteon uudet muodot lisäävät työn tehokkuutta ja työssä viihtymistä.

Leena Olkkonen, Patria-konsernin henkilöstöjohtaja

Patria-konsernin henkilöstöjohtaja Leena Olkkonen ja ISP-liiketoiminnan kehitys- ja strategiajohtaja Harri Lähti hakevat automaatista kahvit ja istuutuvat pöydän ääreen keskustelemaan työnteon uusista muodoista. Aihe on enemmän kuin ajankohtainen, sillä yhä useampi patrialainen tekee työtä etänä työmatkoilla ja kotona. – Olemme kansainvälisillä markkinoilla kasvava yritys, jonka työntekijät liikkuvat entistä enemmän. Töitä on pystyttävä tekemään tehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta, Olkkonen sanoo.


Harri Lähti, Patrian ISP-liiketoiminnan kehitys- ja strategiajohtaja

– Paljon aikaa menisi hukkaan, ja työpäivät venyisivät todella pitkäksi, jos sähköpostien purkaminen ja muiden päivittäisten töiden hoitaminen onnistuisi vasta työpaikalla työmatkan jälkeen. Onneksi uusien työkalujen ansiosta voi ottaa turvallisen datayhteyden vaikkapa lentokentällä, Lähti jatkaa. Lähtin työ sisältää paljon matkustamista, sillä ISP-liiketoiminnan huolto- ja muiden elinkaaripalvelujen asiakkaat ovat Suomen ohella Norjassa, Ruotsissa ja Virossa. Se tarkoittaa paljon matkapäiviä Patrian eri toimipisteissä ja kansainvälisten asiakkaiden luona.

Etätyöstä sovitaan aina tiimeissä

Patria-konserni on laatinut etätyöpolitiikan, jonka pohjalta liiketoiminnoissa on tehty tarkempia linjauksia. Etätyön käytännön järjestelyistä sovitaan kuitenkin aina tiimeissä. – Toisissa tiimeissä etätyön järjestäminen on helpompaa kuin toisissa. Se riippuu työtehtävien luonteesta. Etätyö soveltuu erityisesti asiantuntijatyöhön, jota tekee hieman yli puolet Patrian henkilöstöstä, Olkkonen mainitsee. Tietoturva asettaa omat rajoitteensa etätyölle. – Tietoturva on meille ykkösasia, sillä asiakkainamme on eri maiden puolustusvoimia ja muita viranomaistahoja. Siksi osan työtehtävistä voi tehdä vain Patrian omissa toimitiloissa. Etätyö on Patrian tavoin vielä suhteellisen uusia asia monessa muussakin yrityksessä. Sen suosio jatkaa kuitenkin kasvuaan, sillä hyvin järjestetyistä ja tavoitehakuisista uusista työskentelytavoista hyötyvät niin yritykset kuin niiden henkilöstökin. – Etätyöhön löytyy tuloksellinen ja mielekäs malli, kun esimies ja työntekijä sopivat yhdessä etätyön tavoitteista. Kaikki perustuu keskinäiseen luottamukseen. Työskentelytapa edellyttää, että työnantaja antaa vastuuta ja työntekijä myös ottaa sitä itselleen, Olkkonen sanoo.

Esimiehen asenne ratkaisee

Olkkosen mielestä esimiehen asenne on keskeinen. Hänen tulee olla aktiivinen ja kysyä aika ajoin vaikkapa puhelimessa, mitä alaiselle kuuluu ja miten työ sujuu. Hänen tulee myös tarkkailla, ettei etätyötä tekevän työtaakka nouse kohtuuttomaksi, mikä voi johtaa stressiin ja uupumukseen. – Esimiehillä on tärkeä rooli toimivien työskentelymallien löytämisessä. Siksi olisi suositeltavaa, että hekin kokeilevat, millaista etätyö on käytännössä. Olkkonen ja Lähti tietävät omasta kokemuksesta, että etätyöpäivät ovat monesti viikon tehokkaimpia päiviä, sillä silloin voi keskittyä työtehtäviinsä kaikessa rauhassa. Toisaalta molemmat arvostavat työpaikan yhteisöllisyyttä. Siksi myös paljon liikkuvissa tiimeissä on hyvä sopia, että välillä kaikki ovat työpaikalla yhtä aikaa. – Tiimin jäsenet voivat esimerkiksi sopia tekevänsä töitä konttorilla tiettyinä päivinä, jolloin ajatuksia voidaan vaihtaa myös kasvokkain, Olkkonen toteaa. – Sähköinen viestintä kollegojen kanssa ei missään tapauksessa yksin riitä. Parhaat uudet ideat syntyvät usein epävirallisissa kahvipöytäkeskusteluissa, Lähti korostaa.

Joustavuus parantaa työssä jaksamista

Leena Olkkosen mukaan etätyö lisääntyy myös siksi, että henkilöstöltä tulee toiveita työn joustavuuden lisäämisestä. – Työ vaatii nykyisin paljon meiltä kaikilta entistä enemmän. Siksi työn sovittaminen perheen arkeen ja vapaa-aikaan on tärkeää. Se edistää työssä jaksamista. Sekä esimiehen että työntekijän on pidettävä huoli siitä, ettei etätyö rasita liikaa, ja työntekijällä jää aikaa riittävään palautumiseen. Harri Lähti vinkkaa tekemään etäpäivää varten listan työtehtävistä, jotka arvioi pystyvänsä tekemään normaalin työajan puitteissa. Kun viimeisen tehtävän päälle on vedetty henkselit, voi hyvillä mielin laittaa työläppärin kiinni ja vaihtaa vapaalle. – Tuo on hyvä vinkki, sillä liian pitkiksi venyvät päivät hidastavat palautumista, Olkkonen sanoo. Lähti huomauttaa, että etätyö ei ole ainoa työhön joustavuutta tuova asia. Hänen mielestään esimerkiksi liukuva työaika toimii mainiosti, kun työn ja arjen kiireisiin etsii tasapainoa. – Myös se on hyvä asia, että vaikkapa lounastauolla voi käydä punttisalilla ja tehdä vastaavasti töitä vähän pidempään. Olkkonen sanoo, että Patriassa haetaan joustavuutta työuran kaikkiin vaiheisiin. Sellaisia ovat esimerkiksi mahdollisuus opintovapaaseen tai vuorotteluvapaaseen, kun takana on pidempi työura. Olkkonen kertoo, että henkilöstön toiveita kysytään säännöllisesti tehtävissä henkilöstön tyytyväisyyskyselyissä. – Myös luottamushenkilöiden kautta tulee palautetta ja toiveita työnteon muotojen kehittämisestä.

READ MORE