Hallinnointi

Patria noudattaa hyvään hallintotapaan kuuluvia, valtioenemmistöisiin yhtiöihin sovellettavia periaatteita ja suosituksia. Vaikka Patria ei ole pörssinoteerattu yhtiö, se noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia 2020 soveltuvin osin ja siinä määrin kuin hallinnointikoodissa annettujen suositusten noudattaminen on asianmukaista hyvän hallintomallin ylläpitämisessä, ottaen huomioon yhtiön omistusrakenne ja/tai yhtiön erityispiirteet tai sen toimiala. Tärkeimmät poikkeukset koodista liittyvät hallituksen jäsenten
nimitysprosessiin ja riippumattomuuteen, mikä johtuu yhtiönomistuspohjasta, ja muista erityispiirteistä.