Tulosta
Mikä on MPL-koulutus?

MPL-koulutus on täsmäkoulutus määrätyn lentoyhtiön käyttämän konetyypin perämiehen tehtäviin. MPL-lupakirja tähtää siis suoraan tulevan työpaikkasi vaatimuksia vastaavaan koulutustulokseen, ja tämän vuoksi MPL-kurssiin sisältyy ehdollinen työpaikkalupaus yhteistyölentoyhtiöstämme.

Tässä tapauksessa ehdollisen työpaikkalupauksen antaa Xfly. Valtaosa MPL-koulutuksesta annetaan Xflyn operoiman lentokonetyypin (ATR72) Full Flight Simulaattorissa, tai vastaavassa Fixed Base Simulaattorissa. Patrian Xfly -kurssilla käytetään Finnair Training Centerin ATR72 simulaattoria.

Mikä on Xfly?

Xfly on Viron valtion omistaman Nordic Aviation Groupin ns ACMI -lentoyhtiö (Aircraft, Maintenance, Crew, Insurance). Xfly lentää lentoja toisille lentoyhtiöille, ja ATR72 -lentokoneilla se lentää lentoja mm. Skandinavian suurimmalle lentoyhtiölle Scandinavian Airlines Systemsille (SAS). Lennot lennetään Xfly:n koneilla, jotka on maalattu ja sisustettu SAS värien mukaan, ja miehistö käyttää SAS univormuja. Xfly hakee nyt koulutukseen ATR-perämiehiä, joita he voivat sijoittaa ensisijaisesti Turussa olevalle toimintapisteelleen. Katso lisää www.xfly.ee sekä https://flightacademy.ee/

Miten MPL ja CPL (Patria56) -koulutus eroavat toisistaan?

MPL ja CPL ovat omat lupakirjaluokkansa.
MPL on aikaisemmin mainitulla tavalla täsmäkoulutusta tiettyyn lentoyhtiöön, konetyyppiin ja tehtävään. Siksi MPL-lupakirjalla saakin lentää vain sitä lentokonetyyppiä, johon koulutus on saatu. Konetyyppiä ja lentoyhtiötä voi myöhemmin vaihtaa lisäkoulutuksen kautta.

Patria56 eli CPL-koulutus, ja siihen liittyvä A320-tyyppikoulutus ovat ammattilentäjän yleis- ja tyyppikoulutuspaketti ilman lentoyhtiöpartneria.

MPL ja CPL -lupakirjat voi muuttaa liikennelentäjän lupakirjaksi (ATPL, Airline Transport Pilot License) kun lentokokemusta on kertynyt 1500 tuntia, ja tämän jälkeen lupakirjat ovat identtiset.

Mikä ero on ATR 72 ja Airbus A320 -lentokoneilla?

ATR on potkuriturbiinikone, jossa turbiinimottoriin on liitetty potkuri. ATR:ää käytetään tyypillisesti lyhyen- ja keskipitkien matkojen syöttöliikenteessä. ATR72 on noin 70 paikkainen lentokone.

Airbus A320 on keskipitkille matkoille suunniteltu suihkuturbiinikone. Airbus noin 120-180 -paikkainen koneversiosta riippuen.

Onko lentäjistä tulevaisuudessa vielä pula, kuten oli ennen pandemiaa ja Ukrainan sotaa?

Monet lentoyhtiöt tekivät pandemian aikana mm. eläkejärjestelyjä, ja irtisanoivat/lomauttivat henkilökuntaansa. Eläköitymisen ja alalta poistumisen vuoksi nyt on syntynyt jälleen kasvavaa tarvetta uusille lentäjille. Lentäjätarve vaihtelee paljon maanosittain; Aasiassa tarve on tällä hetkellä selvästi matalampi Covidin vuoksi kuin esim USA:ssa, jossa on jo selkeä lentäjäpula. Euroopan ilmailu on selvinnyt pandemiasta kohtuullisen hyvin, mutta Suomessa Ukrainan sota varjostaa vielä kokonaistilannetta.   

Mikä on näkemys lentoliikenteen tulevaisuudesta?

On ennustettu, että alan elpyminen pandemian jälkeen tapahtuu vuosien 2022-2023 aikana. Tällä hetkellä voidaan sanoa, että arvio on pitänyt paikkansa varsin hyvin. Matkustajamäärät maailmalla ovat voimakkaassa kasvussa, ja lentoyhtiöt avaavat tarjontaansa ripeästi. Monet lentoyhtiöt tuottavat jo myös voittoa, ja ovat siksi selvinneet Covidin aiheuttamista matkustusrajoituksista.

Onko vaara, että kouluttamanne oppilaat jäävät työttömiksi maksettuaan kalliin koulutuksensa?

Ilmailuala on aina ollut voimakkaasti syklinen, eikä Patria lentokouluttajana voi taata työpaikkaa lentoyhtiössä oppilailleen. Työpaikan voivat kuitenkin saada vain ne, joilla on voimassa oleva lentolupakirja.

Valintatestimme ovat osa kokonaisriskin hallintaa; nämä läpäistyään tiedetään, että oppilas on osoittanut sellaista lahjakkuutta ja luonteenpiirteitä, joita lentäjiltä työssään vaaditaan. Valintaprosessimme aikana varmistamme myös sen, että oppilaat tunnistavat koulutukseen liittyvät taloudelliset riskit toteuttaessaan siirtymistänsä unelma-ammattiinsa.

Työpaikan löytäminen on myös hyvin paljon omasta aktiivisuudesta kiinni, ja moni kouluttumamme lentäjä onkin löytänyt työpaikkansa ulkomailta kotimaisten yhtiöiden lisäksi.

ATR72 MPL -koulutusohjelmaan sisältyy ehdollinen työpaikka Xfly-lentoyhtiössä, joka käytännössä takaa opinnoissaan hyvin menestyneille oppilaalle työpaikan opintojen jälkeen.

Millä kielellä opinnot suoritetaan?

Opintokieli on pääasiassa suomi ja kirjallisuus on englannin kielellä. Siksi riittävä suomen- ja englannin kielen taito on tärkeää. Jos opintoryhmässä on ulkomaisia oppilaitamme, opiskelu suoritetaan englannin kielellä.

Eikö kouluttautuminen lentäjäksi ole rahallisesti riskialtista?

Investointi koulutukseen on ennen kaikkea investointi omaan tulevaisuuteen. Lentäjäkoulutukseen sisältyy rahallinen riski, mutta lentoyhtiöt ja kansainvälinen maailmantalous on osoittanut, että ala voi toipua yllättävänkin nopeasti näinkin laajasta häiriöstä minkä Covid-19 tuotti.

Kouluttautuminen lentäjäksi on iso investointi, joten jokaisen hakijan tulee itse perusteellisesti arvioida motivaationsa lentäjän ammattiin. Motivaation testaaminen valintatesteissä on vaikeaa, ja siksi tämä asia on hyvä selvittää itselleen ennen koulutukseen hakeutumista. Motivaation pitää kestää myös vaativat opinnot; lyhyessä ajassa on omaksuttava suuri määrä erilaista tietoa, ja erityisesti teoriavaiheessa opinnot ovat hyvinkin haastavia.

Lentomatkustukselle on tulevaisuudessakin vahva kysyntä, ja kysynnän täyttämiseksi tarvitaan asianmukaisesti koulutettuja lentäjiä.  Näistä on nyt eri maissa syntynyt pulaa. Lentoyhtiöt kilpailevat työvoimasta yhä enemmin, jotta pystyvät lentämään suunnittelemansa lennot.

Patria julkaisi ennen pandemian alkamista suuren kansainvälisen koulutussopimuksen. Onko kyseinen lentoyhtiö jo aloittanut koulutustoiminnan?

Kyllä, kyseinen lentoyhtiö on lähettänyt jo useampia ryhmiä Patrialle MPL-koulutukseen, ja määrä kasvaa edelleen lähitulevaisuudessa.

Miten sota Ukrainassa vaikuttaa ilmailuun?

Sota Ukrainassa on vaikeuttanut lentoliikennettä Aasian ja Euroopan välillä Venäjän suljettua ilmatilansa länsiyhtiöiltä. Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa siis eniten eurooppalaisiin lentoyhtiöihin.

Mikä on Patrian koulutuksen tilanne viime vuonna avatussa Espanjan koulutuskeskuksessa?

Patrian peruslentokoulutus on käynnissä Córdobassa suunnitellulla tavalla.

Missä sijaitsevat koulutuksessa käytetyt Full Flight Simulaattorit (FFS)?

Patria ja Finnair tekevät tiivistä koulutusyhteistyötä, ja Patria vuokraa sekä ATR72 että A320 -simulaattoreita Finnair Training Centeristä Vantaalla.

Mitä ja millaisia lentokoneita MPL-lupakirjalla saa lentää?

MPL lupakirjalla saa lentää ns. moniohjaajalentokoneita, eli lentokoneita, joihin vaaditaan vähintään kahden lentäjän miehistö. Näitä ovat pääsääntöisesti kaikki ns. kaupallisen ilmailun matkustajakoneet. Tämä tarkoittaa sitä, että lupakirja ei salli sinun lentää esimerkiksi hupilentoja paikallisen lentokerhon Cessnalla, mutta saat hyvän koulutuksen lentää perämiehenä siinä yhtiössä, johon olet saamassa/saanut koulutuksen.

Haluan lentää myös pienkonetta vapaa-ajallani, onko tämä mahdollista MPL-lupakirjalla?

MPL-koulutuksen koulutustunnit riittävät yksityislentäjän lupakirjan (Private Pilot License, PPL) suorittamiseen koulutuksen aikana tai sen jälkeen, jos henkilö haluaa tätä. Tämä vaatii ainoastaan PPL-tarkastuslennon lentämistä, ja tämän jälkeen voit lentää myös kaikilla yleisilmailukoneilla yksityislentoja. PPL tarkastuslento ei kuulu Patrian MPL-koulutuksen hintaan, mutta sen voit halutessasi suorittaa tarkastuslentomaksun ja koneenvuokran maksamalla erikseen koulutuksen aikana tai sen jälkeen myöhemminkin.

Internetissä lukee, että jos lentoyhtiö, jolla olen töissä MPL-lupakirjalla, menisi konkurssiin, en pystyisi hakeutumaan muihin lentoyhtiöihin töihin. Pitääkö tämä paikkaansa?

Jos sinut työllistävä lentoyhtiö menee konkurssiin, ja sinulla on MPL-lupakirja, voit hakeutua toiseen lentoyhtiöön myös MPL-lupakirjan haltijana. Jos uusi työnantajasi operoi samaa lentokonetyyppiä kuin se, johon olet saanut MPL-koulutuksen/lupakirjan, käyt läpi ainoastaan uuden yhtiön operatiiviset toimintatavat, ja jatkat lentämistä aikaisempaan tapaan uuden työnantajan hyväksi. Jos taas uusi työnantaja operoi jotain toista lentokonetyyppiä, sinun tulee käydä läpi tämän lentokoneen tyyppikoulutus ja uuden yhtiön toimintatapakoulutus. Tässä suhteessa MPL ei nykyisin enää eroa esimerkiksi ansiolentäjän lupakirjasta (Commercial Pilot License, CPL), koska samassa tilanteessa (lentoyhtiön konkurssi) CPL-lupakirjan haltija joutuisi käymään samat koulutukset läpi kuin MPL-lupakirjan haltija.

Mitä ovat MPL, CPL ja ATPL ja miten ne suhtautuvat toisiinsa?

Kaikki kolme mainittua ovat lupakirjaluokkia.
Sekä MPL että CPL lupakirjat voi vaihtaa liikennelentäjän lupakirjaksi (Airline Transport Pilot License, ATPL) kun lentokokemus on 1500 tuntia. Tämä on korkein mahdollinen lupakirjaluokka. Kun sinulla on ATPL lupakirja sen kaikilla oikeuksilla, ei aikaisemmalla lupakirjaluokalla (MPL tai CPL) ole enää mitään vaikutusta tulevaan toimintaasi lentäjänä.

Miten MPL-lupakirja muutetaan ATPL-lupakirjaksi?

Muutos ATPL-lupakirjaan tehdään lentokokeella. Liikennelentäjäteoriat olet suorittanut jo MPL-koulutuksen aikana, ja niitä ei tentitä enää uudelleen. APTL-lupakirjan haltijalle on mahdollista toimia liikennelentokoneen (esimerkiksi ATR, Airbus ja Boeing -tyypit) päällikkönä. Liikennelentokoneita lennetään aina kahdella ohjaajalla, eli juuri sillä tavalla, mihin MPL-koulutus sinut on kouluttanut

Kun muutan MPL-lupakirjani ATPL-lupakirjaksi, periytyvätkö MPL-säännöt ATPL-lupakirjaani?

Kun sinulla on ATPL-lupakirja, ei aikaisemmalla lupakirjatyypillä ole enää mitään merkitystä tulevalle toiminnallesi liikennelentäjän lupakirjan haltijana.

Voinko lentää ansiolentoja pienkoneilla MPL-lupakirjalla?

Jos tavoitteenasi on lentää ansiolentoja pienkoneilla, (esim. maatalouslentoja, riistanlaskentaa, metsäpalovalvontaa, laskuvarjohyppylentoja ja vastaavia) siten, että saat tästä ansiota, tarvitset CPL-lupakirjan. Näitä tehtäviä ei voi tehdä MPL-lupakirjalla.

Voiko MPL-lupakirjan muuttaa CPL-lupakirjaksi?

MPL-lupakirjan voi muuttaa CPL-lupakirjaksi lentämällä joitakin kymmeniä lentotunteja lisää MPL-koulutuksen 70 lentokonetunnin päälle.

Miksi Internetissä on niin paljon erilaista tietoa MPL-lupakirjasta kuin mitä Patrian nettisivuilla aiheesta kirjoitetaan?

Internetissä on valitettavasti aika paljon MPL-koulutukseen/lupakirjaan liittyen vanhentunutta tietoa. MPL-koulutusta ja lupakirjan ehtoja on muutettu vuosien mittaan merkittävästi, ja tässä Q&A osiossa mainitut tiedot ovat kirjoitushetkellä (joulukuu 2022) voimassa.