Moottoreiden elinkaarituki

Patria tarjoaa sotilaslentokoneiden ja pienten suihkumoottoreiden, niiden varusteiden ja laitteiden sekä apuvoimalaitteiden kustannustehokkaita elinkaaren tukipalveluita. Olemme luoneet komponenttitason huolto-, korjaus- ja peruskorjauspalvelujen (MRO) osaamisen laajalle valikoimalle moottorimalleja pääasiassa moottoreiden kokoonpanoprojektien kautta. Tänä päivänä tarjoamme lentokoneiden ja helikoptereiden kaasuturbiinimoottoreiden, moduulien, niiden varusteiden ja laitteiden sekä osien MRO-palvelut useille asiakkaille. Erityisesti keskitymme tarjoamaan ratkaisuja, jotka minimoivat asiakkaan lentokaluston elinkaarikustannukset ja parantavat kaluston käyttövarmuutta.