Tulosta

Käytettyjen raskaiden aseiden kuntoraportti

Patria tarjoaa sekä sileäputkisien että rihlattujen käytettyjen raskaiden asejärjestelmien kriittisien komponenttien kuntoraportteja. Tarkastukset suoritetaan käyttäen rikkomattomia aineenkoestusmenetelmiä (NDT). NDT-tulokset analysoimalla Patria voi määrittää asekomponenttien kunnon ja taata aseen turvallisen toiminnan tulevassa käytössä.

"Patria suunnittelee ja toteuttaa korkealaatuisia raskaiden aseiden MLU- ja MLI-hankkeita.

Ampumatarvikkeiden kelpuutus

Patria on suorittanut suurikaliiperisten ampumatarvikkeiden kelpuutuksia nykyisille asejärjestelmille. Kelpuutuksissa noudatetaan kansallista lainsäädäntöä ja standardeja. Patria kykenee suorittamaan kelpuutuksia käyttämällä analyyseja, tarkastuksia ja testimittauksia oman tietotaitonsa ja laitteidensa avulla. Koeammunnat suoritetaan tarkoitukseen sopivilla ampumaradoilla, yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.   .   

Raskaiden aseiden MLU- ja MLI-hankkeet

Patria suunnittelee ja toteuttaa korkealaatuisia raskaiden aseiden MLU- ja MLI-hankkeita. Patria on viime vuosina toteuttanut useita käyttöiän pidennyksiä. Kaikki nämä hankkeet on suunniteltu huolellisesti yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta voidaan täyttää sekä projektivaatimukset että tulevat suorituskykyvaatimukset. Hyvin toteutetut MLU- ja MLI-hankkeet pidentävät järjestelmän käyttöikää ja alentavat käyttökustannuksia, kun järjestelmän perussuorituskyky on vielä riittävä.
 
Esimerkkejä päivitys- ja parannushankkeiden osa-alueista:

  • tulivoima
  • liikkuvuus
  • suojaus
  • komponenttien elinkaarenhallinta (uudelleensuunnittelu)
    • mekaniikka, elektroniikka
    • ohjelmisto
  • automatisointi
  • integrointi