Tulosta

Elinkaarituki on ratkaisevassa asemassa, kun kalusto halutaan pitää hyvässä kunnossa ja ajan tasalla. Patria tarjoaa tukipalveluja kaikille ajoneuvoille, ja sillä on kokemusta laajasti eri tyyppisten ja merkkisten ajoneuvojen huollosta.  

Patrian asiakkaille tarjottavat elinkaaren tukipalvelut ovat NATO-yhteensopivia.  

Olemme valmiina tukemaan asiakkaita kaikkialla – kansainväliset kriisinhallinta- ja rauhanturvaoperaatiot mukaan lukien. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja tarjoamme asiakkaalle räätälöityä huoltotukea ja -suunnittelua.  Tarjoamme valmiit elinkaaren tukipaketit sekä kenttähuoltoa tai tukea asiakkaan sijainnista riippumatta.   

Patrian tarjoamat elinkaaren tukipalvelut ovat kustannustehokas tapa varmistaa kaluston käyttövarmuus – asiakas käyttää, Patria huoltaa. Elinkaaren tukipalvelujen tarkoituksena on varmistaa toimintakuntoisen kaluston käytettävyys kaikkina aikoina paikasta riippumatta. Tämä edellyttää joustavan ja luotettavan palvelun tarjoamista läpi koko tuotteen elinkaaren. 

Palvelumme perustana on pitkä kokemuksemme, jota tuetaan moderneilla käytännöillä ja räätälöidyllä palvelu sisällöllä. Ajoneuvojen OEM-valmistajana Patrian osaaminen ja kokemus kehittyy jatkuvasti osana järjestelmiä valmistavaa teollisuutta.

Services and Maintenance 

Palvelumme perustana on pitkä kokemuksemme, jota tuetaan moderneilla käytännöillä ja räätälöidyllä palvelu sisällöllä. Ajoneuvojen OEM-valmistajana Patrian osaaminen ja kokemus kehittyy jatkuvasti osana järjestelmiä valmistavaa teollisuutta. Services and Maintenance'n puitteissa Patria tarjoaa seuraavia palveluja:

Paikallinen kunnossapidon tuki 

Toimitamme teknistä tukea tarjoavat henkilöt, otamme vastuullemme kunnossapidon joko kokonaan tai osittain, suoritamme erityistehtäviä tai opastamme ja tuemme käyttöhenkilöstöä järjestelmien kunnossapidossa. Katso lisätietoja kohdasta Tekninen tuki.

Tukisopimukset 

LCS-, TLS- ja CLS-tukisopimukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Voimme tarjota ylläpidon koko kalustolle.  

Patria tarjoaa joustavaa ja oikea-aikaista tukea useille eri tyyppisille ja merkkisille ajoneuvoille kansainvälisesti. Keskeisenä tavoitteenamme on rakentaa asiakkaan kanssa kumppanuussuhde, joka mahdollistaa luotettavat ja kustannustehokkaat tukipalvelut asiakkaan järjestelmille. 

Tehtäviin valmistautuminen 

Patria tarjoaa varaosalaskentaa, tehtävää tukevia tutkimuksia, huoltotasojen määrittelyjä sekä vaativien tehtäväkokonaisuuksien logistiikan valmistelua asiakkaan järjestelmille. Erityisiä tehtävien tukikontteja ja logistiikkapalveluja, kuten kenttäkelpoisia tukijärjestelmiä tai koulutusjärjestelmiä, voidaan tarjota palveluna ja asiakkaan tarpeiden mukaisiksi räätälöityinä. 

Tykkien ja kranaatinheittimien NDT-tarkastukset 

Patria tarjoaa sertifioituja NDT-tarkastuksia ja kehittää rikkomattoman aineenkoetuksen järjestelmiä. Katso lisätietoja kranaatinheittimien elinkaaritukea ja tykkien elinkaaritukea käsittelevistä kohdista.

Tehtävien tuki 

Olemme valmiina tukemaan asiakkaita kaikkialla – kansainväliset kriisinhallinta- ja rauhanturvaoperaatiot mukaan lukien. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja tarjoamme asiakkaalle räätälöityä huoltotukea ja -suunnittelua.  

Tarjoamme valmiit elinkaaren tukipaketit sekä kenttähuoltoa asiakkaan sijainnista riippumatta.

Life Cycle Services and Upgrades 

Patrian Life Cycle Services and Upgrades palvelujen keskeisenä tarkoituksena on pitää järjestelmät toiminnassa ja pidentää niiden elinkaarta. Patria tarjoaa näitä MRO-palveluja vuosikymmenten kokemuksella.

MLU- ja MLI-ohjelmat 

Patria suunnittelee ja toteuttaa korkealaatuisia MLU- ja MLI-ohjelmia. Viime vuosina Patria on toteuttanut useita käyttöiän pidennyshankkeita sekä Patrian että muiden merkkien valmistamille järjestelmille. Nämä ohjelmat suunnitellaan aina huolellisesti asiakkaan kanssa, jotta varmistetaan, että ne täyttävät sekä hankkeelle nyt asetettavat vaatimukset että tulevaisuuden ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset. Hyvin toteutetuilla MLU- ja MLI-ohjelmilla voidaan pidentää järjestelmän käyttöikää ja pienentää sen käyttökustannuksia sekä pitää järjestelmän perussuorituskyky tai nostaa suorituskykyä sen tehtävien vaatimalla tasolla.  

Järjestelmäintegraatiot ja integrointitutkimukset 

Osana palvelujaan Patria tarjoaa laadukkaita integrointipalveluja, versioiden roolisarjojen integrointeja, Järjestelmä tutkielmia, prototyyppien suunnittelua/rakentamista sekä integroinnin järjestelmäsuunnittelua. Patria on menestyksekkäästi integroinut mm. ase-, viestintä-, liikkuvuus- ja suojausjärjestelmiä erilaisille alustoille.  

Suojaus- ja asejärjestelmien päivitystutkimukset 

Patria tarjoaa palveluja sotilasajoneuvojen päivityksiin sekä roolien vaihdoksiin. Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja.  

Dokumentaation päivitykset 

Patria tarjoaa kattavan valikoiman dokumentaation päivityksiin ja julkaisuun sopivia moderneja dokumentointipalveluja. Patrian tuotteiden tekninen dokumentaatio tehdään osana ILS-prosessia. Dokumentaatio tuotetaan tiiviissä yhteistyössä suunnittelu- ja tuotanto-osastojen kanssa, millä varmistetaan se, että dokumentaatio toimii tuotetta täydentävänä osana. Tekninen dokumentaatio, siihen liittyvät turvallisuusnäkökohdat mukaan lukien, on huoltosuunnittelun ja turvallisuusanalyysien tulosta. 

Tekniset julkaisut tuotetaan standardin S1000D vaatimusten mukaisesti ja muut työskentelytavat räätälöidään asiakkaan vaatimusten mukaisesti.  

Digitaaliset palvelut

Patria kehittää aktiivisesti uusia digitaalisia palveluja yhteistyössä asiakkaiden ja alan teollisuuden kanssa. Digitaalisten palvelujen tavoitteena on parantaa järjestelmien suorituskykyä, pienentää omistamisesta aiheutuvia kustannuksia ja parantaa turvallisuutta.  

Kaluston hallinta 

Patria on kehittänyt kaluston hallintapalvelun, jonka tarkoituksena on lisätä järjestelmien valvonnan tehokkuutta, optimoida kaluston käyttöaste sekä parantaa koulutuksen laatua samanaikaisesti kustannuksia alentaen. Kaluston hallinta tarjoaa tiedot kohdejärjestelmän käytön intensiteetistä, tärkeimmät kuntoa koskevat parametrit, järjestelmän käyttöprofiilit, huolto- ja kuntohistorian sekä kaluston huoltosuunnittelun. Patrian kaluston hallinta on kehitetty yleiseksi palvelujärjestelmäksi, joka on yhteensopiva useimpien sotilasjärjestelmien kanssa aina generaattoreista taistelupanssarivaunuihin, niiden alkuperäisestä valmistajasta riippumatta. Joustava järjestelmäintegraatio mahdollistaa räätälöinnin.   

Huollon optimointi 

Patria tarjoaa kiinteänä osana toimintaansa huollon optimointia, jossa järjestelmien käyttötiedot kerätään ja analysoidaan huoltovälisuunnittelun tarpeita varten. Huollon optimoinnin tarkoituksena on pienentää omistamisesta aiheutuvia kustannuksia, vähentää tarpeettomia kalenterin mukaan tehtäviä huoltoja ja vapauttaa resursseja muihin tehtäviin.  

Digitaalinen dokumentointi ja päivitykset 

Patria tarjoaa digitaalisen dokumentoinnin palveluja sisällönhallinnan ja päivitysten tarpeisiin. Katso Dokumentaation päivitykset

Digitaalinen koulutus  

Patria tarjoaa kouluttajille apuvälineitä, joissa järjestelmän käyttötietoja käytetään apuna määritettäessä henkilökohtaisia koulutustarpeita järjestelmän todellisen käytön perusteella. Patrian tavoitteena on tunnistaa koulutustarpeet, jatkaa järjestelmän elinkaarta sekä vähentää huollon tarvetta. Katso lisätietoja kohdasta Koulutus.

Koulutus

Patria tarjoaa kattavan valikoiman koulutuspalveluja.  

Käyttäjä- ja huoltokoulutus 

Patria tarjoaa korkealaatuista, asiakaskohtaisesti suunnattua koulutusta. Koulutusvaihtoehdot sisältävät alusta- ja asejärjestelmäkoulutusta sekä vianetsintäkoulutusta ja järjestelmäkohtaisia kursseja.  

Räätälöidyt kurssit 

Patria toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja voi räätälöidä erilaisia kursseja aihealueen, keston tai jonkin erityisvaatimuksen mukaan. Kurssimateriaali ja kurssin opetus voidaan tarvittaessa järjestää paikallisella kielellä ja lokalisoitua materiaalia käyttäen.  

Koulutuksen ja koulutusmateriaalin kehittäminen 

Patria voi analysoida koulutustarpeita ja kehittää koulutusapuvälineitä sekä kursseja myös erityisiä käyttötarpeita varten. Uusia kursseja voidaan kehittää myös aiemmin hankittuja tai integroituja järjestelmiä varten.  

Varaosat

Patria tarjoaa kattavat varaosapalvelut.  

Varaosamyynti 

Patria tarjoaa varaosia kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille. Patria toimittaa varaosia myös NSPA:n kautta käyttäjien kanssa tehtävien sopimusten mukaan.  

PHS&T-palvelut 

Patria tarjoaa kattavat PHS&T-palvelut, jotka täydentävät varaosien toimituksia. Erityisesti suunnitellut pakkaukset, suojausratkaisut, komponenttien seurantapalvelut sekä kuljetuspalvelut ovat saatavana varaosamyyntimme kautta. 

Tekninen tuki

Tekninen tuki on olennainen osa tukijärjestelmää. Patria voi tarjota teknistä tukea ajoneuvokaluston käyttöönoton tueksi, perustaa tukijärjestelmän asiakkaan ajoneuvokalustoa varten tai tarjota pitkäkestoista tukiyhteistyötä erikoisjärjestelmiä tai ajoneuvoja varten.  

Tekninen kenttätuki ja Helpdesk 

Patrian tekninen kenttätuki ja Helpdesk-palvelut ovat saatavana sekä asejärjestelmiä, aseita että ajoneuvoalustoja varten. Tukipalvelu tarjoaa nopeat vastaukset teknisen tuen tarpeisiin, ja osaaminen kattaa tiedot tarvittavista toimenpiteistä, työkaluista, prosesseista ja materiaaleista. Palvelu voidaan toteuttaa paikan päällä kohteessa tai hoitaa puhelimitse tai sähköpostitse.

Patria tarjoaa Helpdesk-palvelut asejärjestelmiä, aseita sekä ajoneuvoalustoja varten, jotka ovat käytettävissä 24/7. 

Ajoneuvojen elinkaaren tukipalvelut : Kysy lisätietoja

Asiantuntijamme ovat valmiina vastaamaan kysymyksiin

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme on sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme.