Järjestelmät ja järjestelmäintegraatiot

Patrian laajaa järjestelmäosaamista on kehitetty edelleen vastaamaan nykyaikaisia teknologia- ja asiakastarpeita. Investoinnit osaamisen kehittämiseen ja strategisiin kumppanuuksiin ovat tuottaneet uusia innovaatioita ja parantaneet kustannustehokkuutta. Patria on johtava sotilaallisten järjestelmien, ratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja järjestelmäintegraattori Suomessa.
Patria tarjoaa järjestelmien integrointipalveluja avaimet käteen -periaatteella ja edistää asiakkaittensa tilannetietoisuutta kehittämällä kustannustehokkaita, modulaarisia ja integroituja tuotteita ja ratkaisuja. Asiakkaita ovat kaikki puolustusteollisuuden haarat, turvallisuusmarkkinat ja kansainväliset kumppanit.