Tulosta

Patria CRAWLR on kybertiedusteluohjelmisto (CYBINT), joka kerää kohdistettua ja tarkkaa informaatiota laaja-alaisista lähteistä, kuten nettisivuilta, sosiaalisesta mediasta ja dark web -sivuilta. CRAWLR:n avulla käyttäjä voi analysoida keruun tuloksia sekä löytää uusia informaatiolähteitä hyödyntämällä ohjelmiston edistyksellisiä automaattisen datankeruun ja informaation luokittelun ominaisuuksia sekä koneoppimisen mahdollisuutta.

CRAWLR:n tuottaman datan avulla voidaan tunnistaa trendejä, ennustaa tapahtumia, havaita rikollistoimintaa sekä parantaa tilannetietoisuutta mahdollisista viranomaisuhista.

Kerätty informaatio esitetään käyttäjälle helposti ymmärrettävänä visuaalisena esitysmuotona, johon sisältyy useita haku- ja suodatustyökaluja syvemmän analyysin suorittamiseksi. Ohjelmisto avustaa käyttäjää löytämään arvokasta tiedusteluinformaatiota käyttämällä automatisoitua luokittelua, statistiikkaa ja informaatiohistoriaa. 

CRAWLR voidaan skaalata ja muunnella useisiin viranomaisten käyttötarkoituksiin. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi rikostutkimusten todisteiden keräämisessä, valittujen alueiden turvallisuustilanteiden analysoinnissa, sosiaalisten verkostojen informaatio-operaatioiden havaitsemisessa sekä mahdollisten viranomaisuhkien tilannetietoisuuden parantamisessa. 

 

Käyttömahdollisuudet

  • Viranomaiskäyttäjät (tiedustelu, armeija, poliisi, tulli, rajavartiosto)
  • Armeijakaluston havaitseminen ja tunnistus
  • Turvallisuustilannetietoisuus valitussa lokaatiossa
  • Dark web -kauppatilastot
  • Informaatio-operaatioiden tunnistus

 

Ominaisuudet ja hyödyt

  • Täysin automatisoitu avoimen lähdekoodin informaatiokeräys ja -luokittelu henkilöstöresursseja vapauttaen
  • Todistekeräys ja verkkopohjaisen viestinnän analytiikka
  • Helposti ymmärrettävä visuaalinen esitysmuoto, joka mahdollistaa vihjeiden löytämisen ja trendianalyysin
  • Skaalautuvuus useisiin viranomaistoimijoiden tarpeisiin

 

LADATTAVAT TIEDOSTOT