ARIS-E on kaukokäytettävä ESM/ELINT-järjestelmä tutkasignaalien sieppaamiseen, tunnistamiseen, paikallistamiseen ja seurantaan. Järjestelmä tuottaa tilannekuvaa kohteista operaatioalueella. Operaattori voi myös suorittaa yksityiskohtaisempaa analyysia saaduista tutkasignaaleista.  

ARIS-E täydentää ELINT-tarjontaa automaattisella toiminnallisuudella ja taktisella tilannekuvalla, mikä hyödyttää olemassa olevaa Patrian ARIS-kehystä. 

ARIS-E:n päätehtävä on luoda tilannekuvaa (itsenäisesti tai operaattorin avustamana) operaatioalueen aktiivisten tunnistettujen ja tunnistamattomien lähettimien perusteella. Informaatio siirtyy sitten operaattoreille ja/tai muille yhdistetyille C2-järjestelmille. ARIS-E sistältää joustavia ratkaisuja järjestelmäintegraatioon. 

ARIS-E sisältää kaikki tarvittavat toiminnallisuudet tutkasignaalien sieppaamisesta tilannekuvan visualisointiin. Erityistä painotusta on annettu (4D) tilannekuvan rakentamiseen modernilla elektromagneettisella taistelukentällä. ARIS-E näyttää lähettimien sijaintitietojen lisäksi myös aikaulottuvuuden visualisaation. 

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Signaalien sieppaus, suuntiminen ja tunnistus
  • Lähettimien paikannus ja jäljitys
  • EOB-palvelu
  • Monipuoliset tallennusmahdollisuudet
  • Reaaliaikaiset ELINT-työkalut
  • Ulkoiset liittymät

ARIS ja ARIS-E tarjoavat kattavat työkalut eri tarpeita varten tehtävään strategiseen ja taktiseen elektronisen tiedusteluun ja valvontaan (ELINT/ESM). Kaikkia toiminnalisuuksia voidaan käyttää joko paikallisesti anturiasemalta tai etäältä käyttöasemalta. 

ARIS-E
Videos

Saman kategorian tuotteet