Tulosta

Millog - menestyksekäs strateginen kumppanuus Suomen maa- ja merivoimien kanssa

Millog on Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani joka tarjoaa Suomen maa- ja merivoimille puolustusmateriaalien elinkaaren tukipalveluita kaikissa olosuhteissa, mukaan lukien häiriötilanteet ja poikkeusolot. Millogin tehtäviin kuuluu muun muassa huolto- ja materiaalipalvelut koskien panssaroituihin ja panssaroimattomiin ajoneuvoihin liittyviä alustoja ja järjestelmiä, sähköisiä järjestelmiä sekä modifikaatiota ja asennuksia.

Puolustusvoimat ryhtyi 2000-luvun alussa suunnittelemaan yhdessä puolustusteollisuuden kanssa kustannustehokkaampia tapoja suunnitella ja toteuttaa elinkaaren tukipalveluita maavoimien materiaaleille ja järjestelmille. Samalla haluttiin taata materiaalien käyttövalmius kotimaassa kaikissa olosuhteissa. Tämän yhteisen suunnitteluvaiheen jälkeen perustettiin Millog vuonna 2006. Uusi yhtiö oli useiden Suomen puolustusteollisuuden yhteistyökumppaneiden konsortio, jonka enemmistöomistajaksi tuli Patria. Patria siirsi uuteen yhtiöön tietotaitoaan ja kokemustaan työskentelystä Suomen ilmavoimien kanssa, jota sille oli syntynyt vuosikymmenten mittaisesta yhteistyöstä.

Millog solmi puolustusvoimien kanssa kumppanuussopimuksen kesäkuussa 2008, ja vastuu maavoimien varikkotason huolto- ja kunnossapidon tehtävistä siirtyi Millogille vuoden 2009 alussa. Nämä tehtävät koskivat maavoimien ajoneuvo- ja panssarikalustoa, asejärjestelmiä ja sähköisiä järjestelmiä sekä näihin liittyviä muutoskorjauksia ja muita vaativia huolto- ja korjaustoimia. Tehtävien toteuttamiseksi siirrettiin Millogiin liikkeen luovutuksen kaltaisesti tarvittavat korjaamotilat, työkalut, testausvälineet, kunnossapitoon tarvittavat dokumentaatiot ja henkilökunta.

Vuoden 2015 tammikuusta lähtien Millogin strategiseen kumppanuuteen liittyvät tehtävät laajenivat kattamaan maavoimien joukko-osastojen korjaamojen toiminnan sekä merivoimien alusten ja järjestelmien kunnossapidon. Palveluiden laajentumisen yhteydessä Millogiin siirrettiin liikkeen luovutuksella vastaava henkilöstö, maavoimien joukko-osastojen korjaamot, kaksi maavoimien varastoa sekä Merivoimien kunnossapitokeskukset ja keskusvarasto.

Millog tukee puolustusvoimia poikkeusoloihin varautumisessa päivittäisissä operaatioissaan, sekä tarjoaa puolustusvoimille riippumattomia asiantuntija- ja teknisen tuen palveluita puolustusvoimien hankintaohjelmien tueksi.

Nykyään Millog tekee tiivistä yhteistyötä maa- ja merivoimien kanssa. Se hoitaa tehtävänsä menestyksekkäästi mukaan lukien puolustusmateriaalien elinkaaren tuki- ja suunnittelupalvelut, logistiikka ja varaosien hankinta. Millog tukee puolustusvoimia poikkeusoloihin varautumisessa päivittäisissä operaatioissaan, sekä tarjoaa puolustusvoimille riippumattomia asiantuntija- ja teknisen tuen palveluita puolustusvoimien hankintaohjelmien tueksi.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen mukaan strateginen kumppanuus Millogin kanssa on osoittautunut vankaksi yhteistyömuodoksi ja johtanut erittäin hyviin tuloksiin:

  • Kasvanut volyymi ja lyhentyneet läpimenoajat
  • Parempi tietoisuus kustannusrakenteesta
  • Parantuneet logistiikan mallit sekä prosessit
  • Optimaalinen varaosien valmius
  • Läpinäkyvyys operaatioissa ja selkeä asiakas-palveluntuottaja-malli

Näkemystä tukee kolmannen osapuolen analyysi osoittaen, että Millogin todelliset kustannukset vuodesta 2009 lähtien ovat olleet merkittävästi alhaisemmat verrattuna vastaaviin kustannuksiin, joita puolustusvoimat ennakoivat syntyviksi ilman kumppanuussuhdetta.

Puolustusvoimien ja Millogin välinen strateginen kumppanuus on pitkän aikavälin kumppanuutta ja kumppanit ovat sitoutuneet kehittämään yhteistyössä elinkaaren tukipalveluja toistaiseksi voimassa olevan strategisen kumppanuussopimuksen puitteissa.