Tulosta

Patria - Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani

Suomen puolustusvoimat ja suomalaiset yritykset ovat verkostoituneet ja tehneet keskenään yhteystyötä normaalioloissa, jotta niillä olisi valmiudet yhteistyöhön hätätilanteissa. Puolustusministeriö ilmaisee visionsa yhteistyöstä puolustusalalla sekä turvallisuustoiminnan strategiansa seuraavasti:

Puolustusvoimien ja alan toimijoiden on sitouduttava yhteiseen pitkän aikavälin suunnitteluun puolustuskapasiteetin parantamiseksi. Sen sijaan, että toimijat keskittyisivät tuotantolukuihin, niiden on tavoiteltava osaamisen pohjalta syntyvää puolustuksen erityisasiantuntemusta.”

Patria on jo useita vuosia ollut Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani. Patria tekee tiivistä yhteistyötä puolustusvoimien kanssa useilla eri osa-alueilla, mukaan lukien esimerkiksi puolustusmateriaalien elinkaaren tukipalvelut sekä puolustusvoimien kriisi- ja sotavalmiuksien kehittäminen. Lisää tietoa näistä strategisista kumppanuuksista löydät alapuolelta.

Patrian luoma strategisen kumppanuuden konsepti mahdollistaa puolustusteollisuuden ja puolustusvoimien välisen luotettavan ja tiiviin yhteistyön rauhan ja myös poikkeavien olosuhteiden aikana.

Patrian strategisen kumppanuuden konseptissa on keskeistä

 • molempien osapuolten tavoite luotettavasta pitkäaikaisesta kumppanuussuhteesta
 • alan toimijoiden verkostoituminen kotimaassa
 • sitoutuminen huoltotoiminnan kehittämiseen
 • kumppanuusyhtiön neutraali toimiminen markkinoilla
 • sovitut kaupalliset perusehdot yhteistyölle
 • selkeä rajapinta asiakkaan ja toimittajan välillä sekä vastuullinen toiminta
 • yhdessä asiakkaan kanssa yhteistyölle asetettavat pääalueet ja tavoitteet
 • yhteiset suunnittelu-, ohjaus- ja seurantamenettelyt, sekä toimintojen läpinäkyvyys sisältäen esimerkiksi asiakkaan tarkastusoikeudet

Strategisen kumppanuuden perimmäisenä tavoitteena on varmistaa materiaalien käyttövalmius asiakkaan kotimaassa kaikissa tilanteissa hallituilla kustannuksilla.

Patrian strategisen kumppanuuden konsepti on mahdollistanut

 • kumppanuusyhtiön ja valtion viranomaisen välisen vankan yhteistyön
 • alan parhaan käytännön ja tietotaidon tuottamisen tinkimättä mm. turvallisuusvaatimuksista, puolustusmääräyksistä, sodanaikaisista tehtävistä ja henkilöstövaatimuksista 
 • nykyisten valmiusvaatimusten paremman täyttämisen ja näiden valmiuksien helpomman saatavuuden - alhaisemmilla vertailukustannuksilla kuin puolustuksen itse toteuttaessa
 • korkeamman toimintavalmiuden ja kustannusten ennakoinnin
 • puolustuksen suunnittelun ja budjetoinnin kehittymisen

Patrian konseptiin perustuva strateginen kumppanuus luo puitteet joissa voidaan helposti mukautua asiakasmaan puolustusvoimien muuttuviin tarpeisiin, esimerkiksi liittyen aikaan, tavoitteisiin, prioriteetteihin ja budjettirajoitteisiin - ilman muodollisia kumppanuuteen liittyviä uudelleenneuvotteluja, siltikin pitäytyen ennakoiduissa kustannuksissa, aikamääreissä ja vaikuttavuudessa.