Patria mukana IDEB-tapahtumassa Slovakiassa, Bratislavassa 3.-5.10.2023

IDEB2023-messut on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja pelastusalojen tuotteiden ja palveluiden näyttely, jossa on esillä alan uusimmat tuotteet ja palvelut. Tapahtuma toimii myös tärkeiden alalla toimijoiden ja ulkomaisten valtuuskuntien edustajien tapaamis- ja verkostoitumistilaisuutena.
Vuonna 2023 tapahtumaa laajennetaan kattamaan myös sisäisen turvallisuuden ja palontorjunnan aiheet, mikä luo tilaa kattavimmalle puolustus-, sisäisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan esittelytilaisuudelle (Defence & Security).

Linkki materiaaleihin