Tulosta
Hamina Class Missile Boat

Patria luovutti Upinniemessä viimeisen elinkaaripäivitetyn Hamina-luokan ohjusveneen Merivoimille. Patria toimi elinjaksopäivityksen kokonaisvastuullisena päätoimittajana, suunnittelijana ja pääintegraattorina. Hamina-luokan neljäs peruskorjattu ohjusvene Pori aloitti jo keväällä aluksen käyttöönottoon liittyvät merivastaanottokokeet, jotka jatkuivat kesän yli. Yhteensä neljälle ohjusveneelle tehtiin vuosien 2018-2022 aikana mittava peruskorjaus sekä elinkaaripäivitys, tuottaen uusia suorituskykyjä Merivoimille.

Hamina Class Missile Boat

Peruskorjaus takaa taistelualuskaluston suorituskyvyn merellisten hyökkäysten torjunnassa, meriyhteyksien suojaamisessa sekä alueellisen koskemattomuuden valvonnassa sekä turvaamisessa. Uusien torpedo- ja pintatorjuntajärjestelmien sekä päivitetyn ilmatorjuntaohjusjärjestelmän myötä alukset kykenevät vaikuttamaan ilmaan, pintaan ja veden alle. Hamina-luokan suunniteltu elinkaari ulottuu elinkaaripäivityksen myötä 2030-luvulle saakka.

”Hamina-luokan elinkaaripäivitys toimii hyvänä esimerkkinä Patrian vahvasta järjestelmäintegraatio-osaamisesta. Peruskorjauksen sekä ohjusveneiden eliniän jatkamisen lisäksi keskeinen tavoite Hamina-luokan elinkaaripäivityksessä on ollut sukellusvenetorjunnan suorituskyvyn kehittäminen. Osana uutta suorituskykyä Patria toimitti Hamina-luokan aluksille kehittämänsä uuden innovatiivisen harjoitusmaalijärjestelmän, joka mahdollistaa sukellusvenetorjunnan harjoittelun joustavalla ja kustannustehokkaalla tavalla”, kommentoi Patrian Navy-liiketoiminta-alueen johtaja Veli-Pekka Heinonen.  

Lisätietoja: Veli-Pekka Heinonen, SVP, Navy Business Area Leader, Patria Finland-divisioona, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden. www.patriagroup.com