Tulosta
patria-financial-responsibility

 

Avainluvut

 

1-9/2022

 

 

1-9/2021

 

2021

Uudet tilaukset, milj. EUR

700,0

 

472,7

588,7

Tilauskanta, milj. EUR

1 862,1

 

1 423,9

1 550,3

Liikevaihto, milj. EUR

426,7

 

359,6

547,7

Liikevoitto, milj. EUR

32,8

 

38,0

61,2

Tulos ennen veroja, milj. EUR

29,1

 

34,3

56,6

Omavaraisuusaste, %

41,1

 

40,4

41,3

Nettovelkaantumisaste, %

69,6

 

79,6

50,2

Oman pääoman tuotto, %

15,4

 

20,9

20,1

Sijoitetun pääoman tuotto, %

10,3

 

13,0

12,6

Henkilöstö kauden lopussa

3 277

 

3 091

3 097

Vuoden 2022 kolmas vuosineljännes

  • Patria-konsernin liikevaihto kolmannen vuosineljänneksen jälkeen oli 426,7 miljoonaa euroa (359,6 miljoonaa euroa vertailukautena).
  • Liikevoitto oli 32,8 miljoonaa euroa (38,0).
  • Omavaraisuusaste oli 41,1 % (40,4 %) ja nettovelkaantumisaste 69,6 % (79,6 %).
  • Patria kasvaa ja kehittyy määrätietoisesti kasvustrategiansa mukaisesti. Patrian liikevaihto ja kannattavuus ovat suunnitellulla tasolla ja tilauskannan kehitys on hyvä.
  • Kasvua tukeva toimintamalli on ollut vuoden alusta onnistuneesti käytössä. Asiakaskeskeisyyden, toiminnallisen tehokkuuden ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen on jatkunut kolmannella vuosineljänneksellä.
  • Patrian henkilöstömäärä on kasvanut lähes 200 työntekijällä vertailukauteen verrattuna.
  • Patrian menestys 6x6- ja 8x8-ajoneuvohankkeissa on jatkunut, mikä tukee muun liiketoiminnan kehittämistä ja konsernin kansainvälistymistä.
  • Heinäkuussa EU päätti rahoittaa osana Euroopan puolustusteollisuuden kehitysohjelmaa lähes 100 miljoonalla eurolla Patrian johtamaa puolustusteollisuuden konsortiota liittyen tulevaisuuden maataistelukykyjen kehittämiseen.
  • Elokuussa Slovakia allekirjoitti 76 Patria AMVxp 8x8 -ajoneuvon toimitusprojektin lopulliset kaupalliset sopimukset.
  • Alkuvuonna Suomen Puolustusvoimat allekirjoitti Patrian kanssa sopimuksen esisarja-ajoneuvojen hankinnasta liittyen Latvian, Suomen, Viron ja Patrian yhteiseen 6x6-ajoneuvohankkeeseen. Kesäkuussa Saksa allekirjoitti aiejulistuksen hankkeeseen liittymisestä ja Ruotsi sopimuksen hankkeen tutkimus- ja tuotekehitysvaiheesta.

Loppuvuoden näkymät

Patria vahvistaa edelleen toiminnallista tehokkuuttaan ja hakee kannattavaa kasvua uuden strategiansa mukaisesti. Patrian luotettavat ja kustannustehokkaat elinkaaritukipalvelut sekä huippuluokan tuotteet ovat avainasemassa myös tulevaisuudessa asiakkaiden kalustojen vaaditun suorituskyvyn ylläpitämisessä kaikissa olosuhteissa.

Suomen joulukuussa 2021 tekemän F-35-hankintapäätöksen myötä neuvottelut kyseisen konetyypin teollisesta yhteistyöstä jatkuvat tiivistyvänä koko loppuvuoden 2022.

Patrian 6x6-ajoneuvon yhteishanke etenee suunnitellusti. Latvian ajoneuvojen sarjatuotanto on käynnissä ja Suomeen on tehty esisarjan toimituksia. Yhteinen ajoneuvohanke on herättänyt kiinnostusta ja on avoinna myös muille maille osallistujamaiden yhteisellä suostumuksella.

Ukrainan sodalla ei vielä ole ollut välittömiä vaikutuksia Patriaan. Geopoliittisen tilanteen, yleisen taloudellisen epävarmuuden, inflaation sekä kustannusten kasvun vaikutuksia pidemmällä ajanjaksolla on vaikea arvioida luotettavasti, mutta samanaikaisesti Patrian toimituskyvyn arvioidaan säilyvän hyvänä. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Patriaan ja puolustustoimialaan yleensä kohdistuu lisääntynyttä kysyntää puolustusmenojen kasvaessa valtaosassa Euroopan maista.

Lisätietoja:
Ville Jaakonsalo, talousjohtaja, puh. 0500 881 070, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Virossa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

www.patriagroup.com