Tulosta

Avainluvut

 

1-6/2022

 

1-6/2021

 

2021

Uudet tilaukset, milj. EUR

294,0

218,8

588,7

Tilauskanta, milj. EUR

1 605,6

1 473,4

1 550,3

Liikevaihto, milj. EUR

280,6

251,4

547,7

Liikevoitto, milj. EUR

19,8

20,8

61,2

Tulos ennen veroja, milj. EUR

17,3

18,7

56,6

Omavaraisuusaste, %

39,8

39,6

41,3

Nettovelkaantumisaste, %

69,3

70,3

50,2

Oman pääoman tuotto, %

17,6

17,2

20,1

Sijoitetun pääoman tuotto, %

11,7

10,9

12,6

Henkilöstö kauden lopussa

3 264

3 128

3 097

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosipuolisko

  • Patria-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 280,6 miljoonaa euroa (251,4 miljoonaa euroa vertailukautena).
  • Liikevoitto oli 19,8 miljoonaa euroa (20,8).
  • Omavaraisuusaste oli 39,8 % (39,6 %) ja nettovelkaantumisaste 69,3 % (70,3 %).
  • Patrian uuden kasvustrategian mukainen toimintamalli on ollut vuoden alusta onnistuneesti käytössä. Asiakaskeskeisyyden, toiminnallisen tehokkuuden ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen on jatkunut toisella vuosineljänneksellä.
  • Patrian menestys 6x6- ja 8x8 -ajoneuvohankkeissa tukee samalla muun liiketoiminnan kehittämistä ja konsernin kansainvälistymistä.
  • Alkuvuonna Suomen Puolustusvoimat allekirjoitti Patrian kanssa sopimuksen esisarja-ajoneuvojen hankinnasta liittyen Latvian, Suomen, Viron ja Patrian yhteiseen 6x6-ajoneuvohankkeeseen. Kesäkuussa myös Saksa allekirjoitti aiejulistuksen hankkeeseen liittymisestä ja Ruotsi sopimuksen hankkeen tutkimus- ja tuotekehitysvaiheesta.
  • Patria on toimittanut 6x6-ajoneuvohankkeen kautta jo toistakymmentä panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa Latviaan ja Suomen esisarjan toimituksen odotetaan tapahtuvan kesän aikana.
  • Slovakian keväällä valitseman Patrian 8x8-ajoneuvon toteutusprojekti on käynnistynyt.
  • Patrian maaliskuussa ostaman Alankomaiden johtavan ilmailukomponenttien ja -osien erikoisosaajan NEDAERO-yhtiön integraatio Patria-konserniin on edistynyt hyvin.

Loppuvuoden näkymät

Patria vahvistaa edelleen toiminnallista tehokkuuttaan ja hakee kannattavaa kasvua uuden strategiansa mukaisesti. Patrian luotettavat ja kustannustehokkaat elinkaaritukipalvelut sekä huippuluokan tuotteet ovat avainasemassa myös tulevaisuudessa asiakkaiden kalustojen vaaditun suorituskyvyn ylläpitämisessä kaikissa olosuhteissa.

Suomen joulukuussa 2021 tekemän F-35-hankintapäätöksen myötä neuvottelut kyseisen konetyypin teollisesta yhteistyöstä jatkuvat tiivistyvänä koko loppuvuoden 2022.

Patrian 6x6 -ajoneuvon yhteishanke etenee suunnitellusti. Latviaan ajoneuvoja on toimitettu jo toistakymmentä ja sarjatuotanto on käynnissä. Suomen esisarjan toimituksen odotetaan tapahtuvan kesän 2022 aikana. Saksa on allekirjoittanut aiejulistuksen hankkeeseen liittymisestä ja Ruotsi sopimuksen hankkeen tutkimus- ja tuotekehitysvaiheesta. Yhteinen ajoneuvohanke on herättänyt kiinnostusta ja on avoinna myös muille maille osallistujamaiden yhteisellä suostumuksella.

Ukrainan sodalla ei ole ollut välittömiä vaikutuksia Patriaan ja sen, yleisen talouskehityksen ja inflaation vaikutusta loppuvuoteen ei voi vielä luotettavasti arvioida. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Patriaan ja puolustustoimialaan yleensä kohdistuu todennäköisesti lisääntynyttä kysyntää puolustusmenojen kasvaessa valtaosassa Euroopan maista.

Lisätietoja:
Ville Jaakonsalo, talousjohtaja, puh. 0500 881 070, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Virossa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.
 

https://www.patriagroup.com/fi/tietoa-meista/taloustietoa