Tulosta

Patria ampuu jalkaväen aseilla Lohtajan Vattajanniemessä 20.-23. kesäkuuta 2022 päivittäin klo 9.00 – 17.00 välisenä aikana. Ampuma-alue on eristetty ja vartioitu. Vaarallinen alue on 12 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Lahdenkroopista länteen ja oikea raja Kalsonnokasta luoteeseen. Oikeus käyttää ampuma-aluetta perustuu Metsähallituksen myöntämään lupaan, ja vesialueiden käytöstä on sovittu jakokunnan kanssa.

Ammunnoista vastaava johto päivystää ammunnan aikana, p. 0299 442 191.