Tulosta

Patria ampuu jalkaväen aseilla Vattajanniemen ampuma-alueella 19.- 22.9.2022 päivittäin klo 09:00 – 17:00.
Vaarallinen alue on 12 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Lahdenkroopista länteen ja oikea raja Kalsonnokasta luoteeseen.
Oikeus käyttää ampuma-aluetta perustuu Metsähallituksen myöntämään lupaan.

Ammunnoista vastaava johto päivystää ammunnan aikana p. 0299 442 191.