Tulosta

Patrian johtama puolustusteollisuuden FAMOUS-konsortio (European Future Highly Mobile Augmented Armored Systems) etenee Euroopan unionin (EU) puolustusrahaston (European Defence Fund, EDF) budjettiraamissa. Euroopan komissio hyväksyi 20. heinäkuuta 2022 FAMOUS-konsortion 2. vaiheen projektiehdotuksen. EU:n myöntämän rahoituksen määrä hankkeen 2. vaiheeseen on noin 95 miljoonaa euroa.

FAMOUS-hanketta toteuttavaan konsortioon osallistuu yhdeksän valtiota, joista Suomi jatkaa johtovaltiona ja Patria konsortion teollisena koordinaattorina. Konsortioon kuuluu 18 johtavaa eurooppalaista puolustusalan yritystä. Hankkeen toinen vaihe toimii jatkumona käynnissä olevalle tutkimukselle, jossa kehitettyjä ajoneuvo- sekä järjestelmäkonsepteja tullaan viemään eteenpäin arkkitehtuurisuunnittelun kautta prototyyppien suunnitteluun, valmistukseen ja testaukseen.

Hankkeessa kehitetään Patrian sekä konsortion laajalla osaamisella tulevaisuuden panssaroitujen ajoneuvojen teknologioita ja suorituskykyjä Euroopan unionin asiakkaiden tarpeisiin parantaen niiden maataisteluvalmiuksia. Hankkeesta tekee merkittävän myös Euroopan nykyinen heikentynyt turvallisuustilanne. FAMOUS-hanke edistää Euroopan komission tavoitteiden mukaisesti EU:n puolustusteollisuuden kilpailu- ja innovaatiokykyä.

”FAMOUS 2 -projekti ottaa merkittävän askeleen eteenpäin, kun valittua ajoneuvokonseptia aletaan konkreettisesti suunnittelemaan ja valmistamaan prototyyppiä varsinaiseen kenttätestaukseen. On hienoa nähdä, kuinka useat Euroopan valtiot ja puolustusteollisuuden yritykset yhdistävät huippuosaamisensa ja tekevät yhteistyötä maataistelukykyjen kehittämiseksi”, sanoo Patrian Finland-divisioonasta vastaava johtaja Jussi Järvinen.

FAMOUS-HIgh Mobility

Lisätietoja: Jussi Järvinen, Executive Vice President, Finland-divisioona, Patria, [email protected], puh. 040 869 6625

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Alankomaissa, Virossa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

www.patriagroup.com