Tulosta
Patria-Avainluvut-2020
Avainluvut 2020

Vahva taloudellinen tulos, katse tulevaan kasvuun

Talouskatsaus 2020

 • Patria-konsernin taloudellinen tulos ylitti sen keskeiset tavoitteet tilikaudella 2020, ja kannattavuus oli vahvalla tasolla koronapandemiasta huolimatta.
 • Liikevaihto oli 534,1 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi 40,3 miljoonaa euroa.
 • Saatujen uusien tilausten arvo oli 1 400,2 miljoonaa euroa. Millogin uusi strateginen kumppanuussopimus Suomen puolustusvoimien kanssa vuosille 2021-2028 vaikutti tähän merkittävästi.
 • Omavaraisuusaste oli 38,8% ja nettovelkaantumisaste 72,1 prosenttia.

Vuoden 2020 päätapahtumat

 • Patria 6x6 -ajoneuvoalusta valittiin osaksi Suomen ja Latvian yhteistä maavoimien liikkuvuutta parantavaa kehityshanketta, johon Viro liittyi mukaan huhtikuussa. Maat allekirjoittivat keväällä yhteisen teknisen järjestelyasiakirjan. Lokakuussa Suomi ja Latvia allekirjoittivat yhdessä Patrian kanssa tutkimus- ja kehityssopimuksen yhteisen panssariajoneuvojärjestelmän kehittämisestä, joka on yhteishankkeen seuraava askel.
 • Patria ja Yhdysvaltain maavoimat allekirjoittivat tutkimus- ja kehittämissopimuksen Patria Nemon soveltuvuudesta Yhdysvaltojen tornilliseksi 120 mm:n kranaatinheitinjärjestelmäksi.
 • Patria järjesti uudelleen helikopterihuoltotoimintaansa Norjassa myymällä Bardufossissa sijaitsevan helikopterihuoltoyksikkönsä (Patria Helicopters AS) Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) -yhtiölle, josta Patria omistaa 49,9 prosenttia.
 • Millog ja Suomen puolustusvoimien logistiikkalaitos allekirjoittivat päivitetyn strategisen kumppanuussopimuksen, jonka kokonaisarvo on hinnoittelukaudella 2021-2028 noin 1,4 miljardista 1,6 miljardiin euroon.
 • Millog allekirjoitti sopimuksen Oy Western Shipyard Ltd:n (WSY) koko osakekannan hankkimisesta APX Metalli Ltd:ltä.
 • Hamina-luokan ohjusveneiden MLU:n päivitystyöt jatkuivat, ja neljästä korjattavista ohjusveneestä kaksi luovutettiin Suomen merivoimille vuoden 2020 aikana.
 • Patrian panssaroitu taisteluajoneuvo AMVXP valittiin Bulgarian ajoneuvojen hankintaohjelman toiseen vaiheeseen.
 • Patria AMVXP 8x8 -ajoneuvot lähetettiin Japaniin liittyen Japanin puolustusministeriön Next Wheeled Armoured Vehicle -projektiin.
 • Patria liittyi AeroSpace and Defence Association of Europen (ASD) suoraksi yritysjäseneksi.
 • COVID-19-pandemialla oli merkittävä vaikutus kaupalliseen ilmailuun. Tämä vaikuttaa edelleen kielteisesti siviili-ilmailun komponenttien ja siviililentäjien koulutuksen kysyntään, minkä vuoksi Aerostructures ja Pilot Training -yksiköissä jouduttiin käymään yt-neuvottelut.

Näkymät vuoteen 2021

Uuteen kasvustrategiaansa keskittyen Patria vahvistaa edelleen toiminnallista tehokkuuttaan ja taloudellista tulostaan. Patrian luotettavat ja kustannustehokkaat elinkaaritukipalvelut sekä huippuluokan tuotteet ovat avainasemassa myös tulevaisuudessa asiakkaiden kalustojen vaaditun suorituskyvyn ylläpitämisessä kaikissa olosuhteissa.

Merkittävä kotimainen HX-hanke jatkuu, ja tavoitteena on korvata nykyinen Hornet-kalusto uusilla hävittäjillä. Patria neuvottelee valmistajien kanssa teollisesta yhteistyöstä, joka on erittäin tärkeä ja mittava mahdollisuus Patrialle.

Patria 6x6-ajoneuvon kehityshanke Suomen ja Latvian kanssa etenee suunnitellusti, ja Patria odottaa ohjelman johtavan varsinaisiin ajoneuvojärjestelmähankintoihin vuoden 2021 aikana. On ennakoitavissa, että ohjelma kiinnostaa myös muita maita, jotka haluavat parantaa maavoimiensa liikkuvuutta.

Lisätietoja:
Ville Jaakonsalo, talousjohtaja, p. 0500 881 070, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Konsernissa toimii noin 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.