Tulosta
patria-news-famous

Patria johtaa puolustusteollisuuden konsortiota, joka on valittu osaksi Euroopan puolustusteollisuuden kehitysohjelmaa (European Defence Industrial Development Programme). Osana EDIDP-kehitysohjelmaa keskitytään maataistelukykyihin (Ground Combat Capabilities) tulevaisuuden panssaroitujen alustojen kehittämiseksi ja nykyisten päivittämiseksi. Patria toimii EDIDP-GCC-2020-ohjelman teollisena koordinaattorina ja on perustanut FAMOUS-nimisen konsortion (European Future Highly Mobile Augmented Armored Systems) ohjelman toteuttamiseksi. Konsortioon kuuluu 19 johtavaa puolustusyhtiötä EU:n eri maista.

EDIDP on puolustusteollisuuden kehitysohjelma, jonka tarkoituksena on tukea Euroopan unionin puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja innovaatiokapasiteettia. EDIDP on ensimmäinen EU:n rahoittama ohjelma, joka on suunnattu puolustusvalmiuksien kehittämiseen. Koko ohjelman kattavat rahoituspuitteet ovat noin 500 miljoonaa euroa. Valinta EDIDP-ohjelmaan tehtiin kesäkuussa 2021, ja hankkeen varsinainen aloitus tapahtuu syksyllä 2021. Patrian johtama maataistelukykyihin keskittyvä hanke kestää kaksi vuotta.

FAMOUS-ohjelman tavoitteena on kehittää tulevia teknologioita ja suorituskykyjä, jotka parantavat maataisteluvalmiuksia liikkuvuuden, hybridikäytön, voimantuottoratkaisujen ja energiavarastoinnin sekä lisäksi suojausjärjestelmien, tilannetietoisuuden, robotiikan, C4I-ratkaisujen, asejärjestelmien ja modernien elinkaaren tukiratkaisujen aloilla.

”Patrian ainutlaatuinen asiantuntemus puolustusalalla on suuri etu konsortion johtamisessa ja FAMOUS-ohjelman koordinoinnissa. Kaikki 19 yritystä, mukaan lukien maataistelujärjestelmien integroijat sekä korkean teknologian Midcap- sekä pk-yritykset, tuovat hankkeeseen toisiaan hyvin täydentävää asiantuntemusta, teknologioita ja osaamista. Kattava yhdistelmä erilaisia maajärjestelmien huippuominaisuuksia tulevat parantamaan merkittävästi panssaroitujen alustojen suorituskykyä ja tekniikkaa”, sanoo Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko.

”Tämä kehitysohjelma on merkittävä panssaroitujen alustojen kehittämisen näkökulmasta, mutta myös ainutlaatuinen ja innovatiivinen keino kehittää seuraavan sukupolven teknologian osa-alueita, joita voidaan hyödyntää erilaisissa panssaroiduissa ajoneuvoissa ja -järjestelmissä. Nämä kehitettävät konseptit voidaan saada nopeasti markkinoille ja toteuttaa jo nykyisen monivuotisen rahoituskehityksen (Multiannual Financial Framework) aikana tulevissa järjestelmäarkkitehtuureissa sekä niitä voidaan hyödyntää tulevissa eurooppalaisissa panssariajoneuvojärjestelmissä. Kehitystyötä ei pelkästään rahoiteta, vaan tuotteet pääsevät lopulta myös varsinaiseen käyttöön. Tämä menettelytapa johtaa yhteneväisyyteen ja lisää siten johdonmukaisuutta, standardointia sekä eri alustojen yhteen sopivuutta EU:ssa”, toteaa Patrian Land-liiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Järvinen.

patria-famous

Lisätietoja:
Jussi Järvinen, liiketoimintajohtaja, Land, Patria, jussi.jarvinen@patriagroup.com

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.
www.patriagroup.com