Tulosta

Patrian uusi kasvustrategia tähtää kunnianhimoiseen kasvuun vuoden 2025 loppuun mennessä. Mahdollisuuksien hyödyntämiseksi Patria on päättänyt siirtyä uuteen, yhtiön kasvustrategiaa tukevaan toimintamalliin 1.1.2022 alkaen. Tähän liittyneet koko Patrian kattaneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen erinomaisella yhteistyöllä henkilöstöryhmien ja yhtiön kesken.

Uusi toimintamalli

Uuden toimintamallin tavoitteena on kehittää asiakaskeskeisyyttä sekä vahvistaa toiminnallista tehokkuutta ja taloudellista tulosta. Patrian luotettavat ja kustannustehokkaat elinkaaritukipalvelut sekä huippuluokan tuotteet ovat avainasemassa myös tulevaisuudessa asiakkaiden kalustojen vaaditun suorituskyvyn ylläpitämisessä kaikissa olosuhteissa.

Uudessa toimintamallissa Patrian tavoitteena on olla asiakaskeskeinen markkinoiden rakentaja, joka hyödyntää kaikkien patrialaisten osaamista kokonaisvaltaisesti. Nykyinen liiketoimintarakenne (pl. Millog) puretaan, ja tilalle luodaan yhtenäinen, vahvoista ydintoiminnoista – Finland, Global, Portfolio ja Operations – muodostuva Patria:

 • Finland-divisioona vastaa asiakkuuksista Suomessa erityisenä painopisteenään Puolustusvoimat. Finland koostuu neljästä liiketoiminta-alueesta: Air force, Army, Navy ja Joint & Security.
 • Global-divisioona vastaa asiakkuuksista Suomen ulkopuolella. Global koostuu kolmesta markkina-alueesta: Nordics, Europe ja World.
 • Portfolio vastaa tuotteista ja palveluista sekä niiden kehittämisestä ja myynnin tuesta koostuen kuudesta tuote- ja palvelulinjasta: Fleet Availability, Life cycle Management, Training & User Support, C5ISTAR, Mission Capability sekä New products and Services.
 • Operations vastaa tuotannosta ja toimitusketjusta koostuen neljästä linjasta: Airframe and Structure Operations, Engine, Component and Training Operations, Land Operations ja System & Integration Operations.

Millog jatkaa Patrian konserniyhtiönä nykyisellä rakenteellaan tehden jatkossakin yhteistyötä Patrian muiden toimintojen kanssa.

Yhteiset tukitoiminnot tukevat näitä ydintoimintoja. Tätä kokonaisuutta johtaa toimitusjohtaja Patrian johtoryhmän tuella.

Uusi organisaatio

Patrian uusi organisaatio julkistetaan ja nimitykset toteutetaan organisaatiokerroksittain. Nyt on nimetty uusi johtoryhmä, joka aloittaa uudella kokoonpanolla vuoden 2022 alussa. Patrian johtoryhmässä toimitusjohtaja Esa Rautalingolle raportoivat:

 • Finlandista vastaava johtaja Jussi Järvinen
 • Globalista vastaava johtaja Jukka Holkeri
 • Portfoliosta vastaava johtaja Jonas Geust
 • Operationsista vastaava johtaja nimitetään myöhemmin
 • HX-hankkeesta vastaava johtaja Petri Hepola
 • Talousjohtaja Ville Jaakonsalo
 • Lakiasiainjohtaja Ara Haikarainen
 • Henkilöstöjohtaja Leena Olkkonen

Yhteistoimintaneuvotteluissa arvioitiin, että organisatoriset muutokset koskevat noin 370 henkilöä. Muutoksella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä, eli jokaiselle tarjotaan työtehtävää, joko nykyistä tai uutta. Muutos tulee tarjoamaan monipuolisia oppimisen ja kasvun mahdollisuuksia patrialaisille.

”Patrian kasvustrategian kulmakiviä ovat asiakaskeskeisyys, innovatiivisuus, yhdessä tekeminen ja tehokkuus. Patrian perustehtävänä säilyy huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen Suomessa, ja Suomi on jatkossakin Patrian avainmarkkina-alue. Olemme myös tunnistaneet merkittäviä kasvumahdollisuuksia Suomen ulkopuolella ja uusissa asiakasryhmissä. Kansainvälisesti kilpailukykyinen ja taloudellisesti kehittyvä Patria pystyy tuottamaan asiakkailleen ratkaisuja, jotka parantavat kustannustehokkuutta ja suorituskykyä samalla varmistaen perustehtävämme menestyksellisen hoitamisen Suomessa”, kertoo Esa Rautalinko, Patria-konsernin toimitusjohtaja.

Lisätietoja:
Ville Jaakonsalo, talousjohtaja, strategia- ja muutosohjelman johtaja, puh. 0500 881 070, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

www.patriagroup.com