Tulosta

Patria on aktiivisesti mukana muovikomposiittijätteen kierrätystä testaavassa KiMuRa -hankkeessa. Siinä selvitetään teollisuuden komposiittijätteen reitti KIerrätetyksi ja MUrskatuksi RAaka-aineeksi sementtiklinkkerin rinnakkaisprosessoinnissa. Tämän vuoden alussa käynnistetty KiMuRa-projekti on osa kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa.

Muoviteollisuus ry yhdessä muovikomposiittivalmistajien, kiertotaloustoimija Kuusakosken, sementinvalmistaja Finnsementin sekä Suomen tuulivoimayhdistyksen, venealan Finnboatin ja YTP-liiton kanssa kehittävät komposiittijätteelle keräyslogistiikkaa ja hyödyntämistä sementin tuotannossa KiMuRa-projektissa. Ensimmäiset erät on jo saatu läpi hyödyntämisprosessissa. Myös muita materiaalikierrätysmenetelmiä voidaan jatkossa liittää keräysjärjestelmään niiden kehityttyä kaupalliselle tasolle.

Hankkeen vetäjänä toimii Mika Mustakangas Patrian komposiittirakenteita tuottavasta Aerostructures-yksiköstä. ”Tämän hankkeen on toteuttanut erinomaista yhteistyötä tekevä tiimi. Tämä on toiminnan käyntiin saamisen kannalta olennaista, sillä yhteistyötä eri toimijoiden välillä tarvitaan, jotta saadaan hyödynnettyä taloudellisesti järkevästi suhteellisen pienet jätemateriaalivolyymit.”

”Tällä hankkeella parannetaan kotimaisen muovikomposiittiteollisuuden ja Patrian kyvykkyyttä ja valmiutta vastata asiakkaiden vaatimuksiin kestävän kehityksen mukaisesta ympäristövastuullisesta tuotannosta sekä tuotteiden kierrätyksestä niiden käyttöiän päättymisen jälkeen. Hankkeessa pilotoidaan komposiittikierrätystoimintaa omassa tuotannossamme”, Mustakangas toteaa.

”Komposiittituotteet ovat keveitä, lujia ja pitkäikäisiä, ja ne soveltuvat hienosti erilaisiin ympäristölle ystävällisiin käyttökohteisiin. Komposiittirakenteet mahdollistavat hyvin energiatehokkaita ratkaisuita ja ne ovat optimoitavissa eri ominaisuuksien suhteen”, Mustakangas lisää.

KiMuRalle on myönnetty rahoitusta ympäristöministeriön Muovimiljoona-tukiohjelmasta, joka on osa kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa. Tiekartta osoittaa ensiaskeleita kohti uudenlaista, kestävää muovin kiertotaloutta. Siihen on koottu joukko toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja. Ympäristöministeriö on myöntänyt kuudelle hankkeelle rahoitusta yhteensä miljoona euroa Muovimiljoona-tukiohjelmasta.

Lisää KiMuRa-hankkeesta voit lukea täältä.

Lisätietoja:
Mika Mustakangas, Aerostructures, Patria, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.
www.patriagroup.com