Tulosta
candl-patria

Patria on mukana Suomen ja Saksan puolustushallintojen johtamassa tutkimusprojektissa, jossa selvitetään miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien yhteistoimintaa erilaisissa tilanteissa (MUM-T, Manned-UnManned Teaming). Suomen osuus tutkimuksessa keskittyy lavetista ja järjestelmistä riippumattoman ihmisen ja koneen väliseen yhteistoimintaan. Patria toimii tutkimusprojektissa yhdessä kumppaninsa Airbus Defence and Space (Saksa) kanssa, joka johtaa teollisuuden osalta kokonaisuutta.

Patria vastaa MUM-T-järjestelmien välisestä tiedonsiirrosta miehitettyjen ja miehittämättömien ilma-alusten ja maajärjestelmien välillä CANDL-datalinkkijärjestelmällä (Compact Airborne Networking Data Link). Puolustusvoimien johtamia MUM-T-tutkimukseen liittyviä testejä ja lentodemonstraatioita järjestettiin yhteistyössä Saksan Puolustusministeriön kanssa Rovajärvellä ja Kemijärvellä tänä syksynä.

”Yhteistyö Airbusin ja Saksan Puolustusministeriön kanssa tutkimusprojektissa on luontaista jatkumoa yli 15 vuotta kestäneelle menestyksekkäälle yhteistyölle sotilasilmailun parissa. Ensimmäiset CANDL-datalinkkiterminaalit ja yhteysetäisyyden kasvattamiseen suunnitellut HPA-tehovahvistimet toimitettiin Airbusille vuonna 2017 kattamaan MUM-T-tiedonsiirto niin miehitettyjen kuin miehittämättömienkin ilma-alusten ja maajärjestelmien välillä. CANDL:n tarjoama ainutlaatuinen yhdistelmä luotettavaa ja verkottuvaa tiedonsiirtoa mahdollistaa lisäksi tulevaisuuden tarpeita vastaavan LVC-pohjaisen koulutuksen, jossa lentäviin järjestelmiin yhdistetään simulaattoreita ja tietokonemalleja tuottamaan mahdollisimman realistinen koulutusympäristö”, toteaa kansainvälisestä myynnistä vastaava Jouni Wirtavuori Patrian Systems-liiketoiminnasta.

“Tämän kaltaiset yhteistyöprojektit ovat teollisuudelle erittäin tärkeitä. Ne avaavat mahdollisuuksia päästä verkottumaan eurooppalaisen teollisuuden kanssa ja päästä osaksi monikansallisia arvoketjuja”, toteaa Patrian liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Pasi Niinikoski.

Patrian CANDL on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti luo­tet­ta­vaa ja häi­riön­sie­tois­ta tie­don­siir­toa ja lukuisten verkon jäsenten yhdistämistä edel­lyt­tä­viin so­vel­lus­koh­tei­siin. Se tarjoaa 8 Mbit/s datanopeuden, suojatun komentoyhteyden sekä videokuvan ja digitaalisen puheen välityskyvyn. CANDL:in ohjelmistoradiopohjainen laitteisto on suunniteltu lentokelpoiseksi kattaen ilma-alukset aina moderneimpiin eturivin hävittäjiin saakka. Toimintataajuuksiensa osalta CANDL soveltuu käytettäväksi sekä sotilas- että siviilikäyttöisissä järjestelmissä.

Lisätietoja:
Jouni Wirtavuori, kansainvälinen myynti, Systems, Patria, puh. 040 869 2258, [email protected]

MUM-T, Manned-UnManned Teaming

PHOTO: AIRBUS D&S 

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.
www.patriagroup.com