Tulosta

Patria on osallisena kolmen pohjoiseurooppalaisen valtion yhteishankkeessa, jonka EU on valinnut osana EDIDP-ohjelmaa kehittämään meri- ja ilmavalvontakyvykkyyttä. Jäsenvaltiot ovat Ruotsi (johtaja), Suomi ja Viro. Kaikki maat ovat allekirjoittaneet hankkeen aiesopimuksen (LOI).  Teollisuuden konsortiota johtaa Saab (Ruotsi) ja konsortiossa on mukana Patria (Suomi), CAFA Tech (Viro) ja Rantelon (Viro).

EDIDP on puolustusteollisuuden kehitysohjelma, jonka tarkoituksena on tukea Euroopan Unionin puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja innovaatiokapasiteettia. EDIDP on ensimmäinen EU:n rahoittama ohjelma, joka on suunnattu puolustusvalmiuksien kehittämiseen. Koko ohjelman kattavat rahoituspuitteet ovat noin 500 miljoonaa euroa. Valinta EDIDP-ohjelmaan tehtiin kesäkuussa 2021, ja hankkeen varsinainen aloitus tapahtuu syksyllä 2021. PADIC-hanke kestää kolme vuotta.

PADIC-hanke (Passive Acquisition by Digital Convergence) tutkii, kehittää prototyypin ja testaa passiivisiin sensoreihin pohjautuvaa verkottuvaa rannikkotutka-järjestelmää uudentyyppisiä uhkia vastaan. Projekti hyödyntää edullisia ja kaupallisesti saatavilla olevia passiivitutkia, jotka eivät tuota radiotaajuus-emissioita rauhan aikana ja ovat suorituskykyisiä ja ylläpidettäviä häiveuhkia vastaan kriisiaikana. Digitalisaatiolla ja ohjelmistopohjaisia sensorijärjestelmiä hyödyntämällä maksimoidaan järjestelmän suorituskyky.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että EU luottaa ryhmämme asiantuntijuuteen, taustateknologiaamme ja osallistujavaltioiden hallintojen tukeen projektille. Näin pystymme jatkokehittämään uuden sukupolven suorituskykyä yhdessä naapureidemme ja kumppaneidemme kanssa”, sanoo Patrian Systems- liiketoiminnasta vastaava johtaja Jonas Geust.

Lisätietoja:
Jonas Geust, liiketoimintajohtaja, Systems, Patria, puh. 040 502 2717, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.
www.patriagroup.com