Tulosta

Yhteistoimintaneuvottelut Pat­rian Ae­ro­struc­tu­res-lii­ke­toi­min­nan komposiittiyksikössä ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat koko komposiittiyksikön hen­ki­lös­töä Jäm­sän Hal­lin ja Tam­pe­reen toi­mi­pis­teis­sä. Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla olivat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä pitkään jatkuneiden hankkeiden toimitusmäärien lasku koronaviruspandemian takia. Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluissa arvioitiin tarvetta organisoida työtä uudelleen. 

Neuvottelujen tuloksena sovittiin loppuvuoden 2020 aikana toteutettavista erilaisista yksikön henkilöstön määräaikaisista lomautuksista, jotka vastaavat 14:n henkilötyövuoden panosta.

Ae­ro­struc­tu­res-lii­ke­toi­min­ta suun­nit­te­lee ja val­mis­taa vaa­ti­via kom­po­siit­ti­sia ja metallisia len­to­ko­ne- ja ava­ruus­ra­ken­tei­ta. Lii­ke­toi­min­ta työl­lis­tää noin 108 hen­ki­löä Jäm­sän Hal­lis­sa ja Tam­pe­reel­la.

Lisätietoja:
Operatiivinen johtaja Mikko Kilpeläinen, Aerostructures-liiketoiminta, p. 040 869 3588, [email protected]