Tulosta
Patrian veden kokonaiskulutus 2020

Patria-konsernin veden kokonaiskulutus (talousvesi ja järvivesi) kasvoi 96,1 % vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019. Tämä johtuu pääasiassa kasvaneesta järviveden kulutuksessa Linnavuoressa, sekä siitä, että Belgian, Ruotsin ja Viron yksiköiden talousvedenkulutus (yhteensä 5 922 m3) on sisällytetty raporttiin. Belgiassa myös sadevettä käytetään pesuun ja puhtaanapitoon, mutta koska sadeveden kerääminen ei vaikuta vesivarantoihin, se on jätetty raportoinnin ulkopuolelle. Järviveden kulutus Linnavuoressa kasvoi 140 %. Kulutus vaihtelee aina eri vuosina kunnostettavien moottoreiden määrän ja tyyppien mukaan. Linnavuoren toimipisteessä järvivedellä jäähdytetään moottoreita koeajojen aikana sekä uuneja ja tyhjiöuuneja. Käytetty jäähdytysvesi ohjataan takaisin Jokisjärveen. Järviveden osuus veden kokonaiskulutuksesta oli 83 % vuonna 2020.