Tulosta

Patrian (pl. Millog) vedenkulutus on kokonaisuudessaan (talousvesi ja järvivesi) kasvanut 166 % vuodesta 2017.

Järviveden kulutus on kasvanut yli 3,5-kertaiseksi.

Järviveden kulutuksen kasvu johtuu huollettavien moottoreiden määrän ja tyypin vaihtelusta eri vuosina. Järvivettä käytetään Linnavuoressa moottoreiden koekäytössä jäähdyttämiseen sekä kuivaus- ja tyhjiöuunien jäähdyttämiseen. Käytetty jäähdytysvesi johdetaan takaisin Jokinen-järveen. Järviveden osuus kokonaisvedenkulutuksesta on 85 %. Talousveden kokonaiskulutus on kasvanut 13 % vuodesta 2017. Tuotannon määrä vaikuttaa myös osaltaan vedenkulutukseen.

Kokonaisvedenkulutus 2018 Patria

Lisätietoja Patrian yritysvastuuraportista, joka on osa vuosikertomusta.