Tulosta
Vedenkulutuksen jakautuminen 2021

Patria-konsernin veden kokonaiskulutus (talousvesi ja järvivesi) kasvoi 10,3 % vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020. Talousveden kulutus laski 4,3 %, joten kokonaiskulutuksen kasvu johtuu kasvaneesta järviveden kulutuksesta Linnavuoressa. Belgiassa käytetään sadevettä pesuun ja puhtaanapitoon, mikä on jätetty raportoinnin ulkopuolelle, koska sadeveden kerääminen ei vaikuta vesivarantoihin. Järviveden kulutus Linnavuoressa kasvoi 13,1 %. Kulutus vaihtelee aina eri vuosina kunnostettavien moottoreiden määrän ja tyyppien mukaan. Linnavuoren toimipisteessä järvivedellä jäähdytetään uuneja ja tyhjiöuuneja, sekä moottoreita koeajojen aikana. Käytetty jäähdytysvesi ohjataan takaisin Jokisjärveen. Järviveden osuus veden kokonaiskulutuksesta Patriakonsernissa oli 85,6 % vuonna 2021.