Tulosta
Vedenkulutus 2019

Patrian vedenkulutus on kokonaisuudessaan (talousvesi ja järvivesi) kasvanut 2,2 % vuodesta 2018. Tämä johtuu siitä, että Millogin vedenkulutus (22 000 m3) on saatu raportoinnin piiriin. Mikäli Millogin kulutusta ei huomioida, Patrian vedenkulutus on vähentynyt noin 11 %. Järviveden kulutus Linnavuoressa on pienentynyt 18 %, mikä johtuu huollettavien moottoreiden määrän ja tyypin vaihtelusta eri vuosina. Järvivettä käytetään Linnavuoressa moottoreiden koekäytössä jäähdyttämiseen sekä kuivaus- ja tyhjiöuunien jäähdyttämiseen. Käytetty jäähdytysvesi johdetaan takaisin Jokinenjärveen. Järviveden osuus kokonaisvedenkulutuksesta on 68 %. Talousveden kokonaiskulutus on kasvanut 24 % vuodesta 2018, kun ei huomioida Millogin lukujen tuomaa muutosta. Tuotannon määrä vaikuttaa myös osaltaan vedenkulutukseen.

 

Lisätietoja Patrian yritysvastuuraportista, joka on osa vuosikertomusta.