Tulosta

Konsernin toiminta tuottaa ensisijaisesti tavallista yhdyskuntajätettä, romumetallia, vaarallista jätettä ja rakennus- ja teollisuusjätettä.

Kokonaisjätemäärä 2021

Patrian tuottaman jätteen kokonaismäärä vuonna 2021 oli noin 937,2 tonnia, mikä on noin 32,5 % vähemmän kuin vuonna 2020. Patrian vuoden 2021 kierrätysaste oli 46 % koko jätemäärästä, kun se edellisenä vuonna oli 31 %. ISP-yksiköiden toiminnasta syntyi 112,5 tonnia jätettä. ISP-yksiköiden jätteet sisällytetty lukuihin vuodesta 2020 alkaen. Millog tuotti yhteensä 1 569,0 tonnia jätettä vuonna 2021, mikä merkitsee 5,2 prosentin vähenemää vuoteen 2020 verrattuna. Millogin kierrätysaste oli vuonna 2021 70,0 %, eli kierrätysaste laski hieman verrattuna vuoden 2020 tasoon. Patrian jätteestä 65,4 % koostui tavallisesta jätteestä eli yhdyskuntajätteestä, rakennusjätteestä ja romumetallista (yhteensä 613,0 tonnia). 34,6 % oli vaarallista jätettä (324,3 t). Jätemäärät ovat vähentyneet selvästi vuodesta 2020. Tavalliseen jätteeseen luetaan energiajäte, lajittelematon jäte, paperi, pahvi, liete, jätepuu, orgaaninen jäte, tavallinen sähkö- ja elektroniikkaromu, rakennusjäte, lasi-, muovi-, tiili- ja betonijäte, teräs- ja alumiiniromu sekä pakkausmetalli. Vaarallinen jäte koostuu pääasiassa öljyjätteestä, pesuvesistä, kiintoaineesta ja muusta vaaralliseksi luokitellusta jätteestä. Tavallisen jätteen osuus Millogin kokonaisjätemäärästä oli 88,7 % (1 391,1 t) ja vain 11,3 % oli vaarallista jätettä (177,9 t). Tavallisen jätteen Millogin kierrätysaste nousi hieman verrattuna vuoden 2019 tasoon (2 % nousu). Patrian jätteestä 49 % koostui tavallisesta jätteestä eli yhdyskuntajätteestä, rakennusjätteestä ja romumetallista (yhteensä 681 tonnia). 51 % oli vaarallista jätettä (708 t), määrä väheni 6,1 % vuoteen 2020 verrattuna, mutta vaarallisten jätteiden määrät kasvoivat 2,3 %. Patria-konsernin kokonaisjätemäärä oli noin 2 506,2 tonnia, mikä sisältää Patrian ja Millogin jäteluvut (kuva 8). Kokonaisjätemäärä laski edellisvuodesta 17,7 %.

Lisätietoja Yritysvastuuraportista, joka on osa vuosikertomusta.