Tulosta

Konsernin toiminnasta syntyy pääosin tavanomaista yhdyskuntajätettä, metalliromua, rakennus- ja teollisuusjätettä sekä vaarallista jätettä. Vuonna 2018 Patrian kokonaisjätemäärä oli noin 742 t, joka on noin 8 % vähemmän kuin vuonna 2017.

Jätteiden kierrätysaste oli 40 % vuonna 2018 laskettuna jätteiden kokonaismäärästä, kun se edellisvuonna oli 36 %.

Suurin osa (81 %) Patrian jätteestä oli tavanomaista jätettä, eli yhdyskunta- ja rakennusjätettä sekä metalliromua (yht. 578 t). Loput (19 %) oli vaarallista jätettä (163 t). Tavanomaiseen jätteeseen kuuluvat energiajakeet, sekajäte, paperi, pahvi, liete, puujäte, biojäte, tavallinen sähkö- ja elektroniikkaromu, rakennusjäte, lasi, muovi, tiili- ja betonijäte, teräs- ja alumiiniromu sekä pakkausmetalli. Vaarallinen jäte koostuu pääasiassa öljyisestä jätteestä, pesuvesistä, sakoista sekä muista vaaraluokituksen omaavista jätteistä.

JÄtteiden kokonaismäärä 2018 Patria ja Millog

 

Lisätietoja Patrian yritysvastuuraportista, joka on osa vuosikertomusta.