Tulosta
Energiankulutus 2021

Patria-konsernin epäsuora energiankulutus koostuu sähkö- ja lämpöenergian kulutuksesta ja suora energiankulutus lentokoneiden, ajoneuvojen, kaasuturbiinien ja dieselmoottoreiden polttoaineenkulutuksesta.

Lämpöenergian ja sähkön kulutus

Sääkorjattu lämpöenergian kulutus Patrian ja Millogin hallinnoimissa kiinteistöissä kasvoi 4,5 % vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna. Lämpöenergian kulutus Patrian omassa toiminnassa laski 3,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ominaisenergiankulutus, joka määrittelee energiankulutuksen suhteessa rakennuksen lämmitettyjen kuutiometrien määrään, laski samassa suhteessa 3,3 % Patrian omassa toiminnassa. Millogin ominaisenergian kulutusta ei voitu laskea, sillä Millogin rakennusten kuutiometrien määrät eivät olleet tiedossa. Vuonna 2021 Patrian ja Millogin sähkönkulutus laski 7,3 % vuoteen 2020 verrattuna. Patrian oman toiminnan sähkönkulutus laski 3,5 %. Sähköenergian ominaiskulutus, joka määrittelee energiankulutuksen suhteessa rakennuksen sähköistettyjen kuutiometrien määrään, laski 10,0 % Patrian omassa toiminnassa. Millogin sähköenergian ominaiskulutusta ei voitu laskea, sillä Millogin rakennusten kuutiometrien määrät eivät olleet tiedossa.

Lisätietoja Yritysvastuuraportista, joka on osa vuosikertomusta.