Tulosta

Tietoliikennetekniikan insinööri Annukka tuli Patriaan vuonna 2005 Land-liiketoimintaan Hämeenlinnaan.

”Aloitin Patrialla laatutehtävissä, jossa työhön kuului lähinnä toimintajärjestelmän ylläpitoon liittyviä tehtäviä, kuten sisäisiä auditointeja ja ohjeistusten ylläpitämistä. Pian tehtäviini tuli mukaan myös yritysturvallisuuden tehtäviä ja vastasin turvallisuuden johtamisjärjestelmän kehittämisestä, ohjeistuksesta ja sopimuksista.”

Patria-uransa aikana Annukka on myös vastannut erilaisten projektien turvallisuudesta ja toiminut ympäristöpäällikön tehtävissä. Useista rooleista huolimatta hänen työhönsä on aina vahvasti kuulunut menettelytapojen ja tietojärjestelmien kehittämistä.

Annukan nykyinen tehtävä sai alkunsa, kun EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan. Tietosuojavaatimusten lisäksi hän vastaa yleisesti koko konsernin tiedonhallinnan kehittämisestä. ”Tärkeintä on saada kehitettyä Patriaan yhteneväiset, selkeät ja vaatimukset täyttävät toimintatavat käsitellä tietoja. Tämä ei koske vain ohjeistusta, vaan myös erilaisia prosesseja ja tietojärjestelmiä.”

Vapaa-ajallaan monipuolista liikuntaa harrastavan Niemisen tavallinen työpäivä kuuluu päätteen ääressä asioiden valmistelun ja kehittämisen parissa. Hyvät työyhteisötaidot sekä halu uuden oppimiseen Annukka nostaa tärkeimmiksi taidoiksi tietosuoja-asiantuntijan työssä.

”Työssäni innostun mielenkiintoisista tehtäväkokonaisuuksista ja muuttuvasta ympäristöstä, joihin puolustusväliteollisuuden vaatimukset tuovat aina omat lisähaasteensa. Näitä haasteita ratkotaan yhdessä työkavereiden kanssa pyrkimyksenämme aikaansaada paras mahdollinen lopputulos.”

Patriassa olen viihtynyt pitkään ja siihen isona syynä on se, että täällä on päässyt tekemään monipuolisia tehtäviä. Lisäksi Patriassa on hyvä ilmapiiri ja mukava työskennellä. Toimiala tuo omanlaisensa luonteen kaikkiin työtehtäviin.”