Tulosta

Finland-divisioona

Finland-divisioona vastaa asiakkuuksista Suomessa erityisenä painopisteenään Puolustusvoimat. Finland koostuu neljästä liiketoiminta-alueesta: Air Force, Army, Navy ja Joint & Security.

Global-divisioona

Global-divisioona vastaa asiakkuuksista Suomen ulkopuolella. Global koostuu Nordic & Baltic countries, Europe- ja World-markkina-alueista.

Portfolio

Portfolio vastaa tuotteista ja palveluista sekä niiden kehittämisestä ja myynnin tuesta koostuen kuudesta tuote- ja palvelulinjasta: Fleet Availability, Life cycle Management, Training & User Support, C5ISTAR, Mission Capability sekä New products and Services.

Operations

Operations vastaa tuotannosta ja toimitusketjusta koostuen neljästä linjasta: Airframe & Structure Operations, Land Operations, Engine, Component & Training Operations ja Systems & Integrations Operations.

Konsernitoiminnot

Konsernitoiminnot tuottavat tukipalveluita kaikkien Patrian toimintojen tarpeisiin. Konsernitehtävät liittyvät mm. talous-, rahoitus- ja henkilöstöhallintoon, hankintaan, lakiasioihin, strategiatyöhön, IT:hen ja teolliseen yhteistyöhön sekä markkinointiin ja viestintään.