Tulosta

Patria Trainee on loppuvaiheen opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnattu koulutusohjelma, joka avaa ovet monipuoliseen toimintaympäristöön. Ohjelman kautta valmennamme tulevaisuuden huippuosaajia erilaisiin tehtäviin Patria-konsernissa. Jokaiselle räätälöidään henkilökohtainen Trainee-ohjelma oman tilanteen, toiveiden ja kokemuksen mukaan. Tavoitteena on tarjota jokaiselle parhaiten sopiva mahdollisuus tutustua Patrian toimintaan ja työtehtäviin.

Jokaiselle harjoittelijalle tarjotaan koulutettu mentori, joka tukee harjoittelijaa ohjelman aikana.

Patria Trainee -ohjelman aloitusajankohdat ovat liukuvia ja harjoittelun kesto noin 12 kuukautta.

Patria Trainee -ohjelmassa etsitään kahdenlaisia harjoittelijoita:

Yleisosaaja:

Trainee työskentelee harjoittelun aikana eri tehtävissä joko samassa tai eri liiketoiminnoissa mahdollisesti myös työskentelypaikkakuntia vaihdellen. Kokemuksen myötä hän kasvaa osaajaksi, joka voi työllistyä useampaan eri paikkaan Patriassa.

Erityisosaaja:

Henkilö toimii koko harjoittelun ajan yhdessä liiketoiminnassa erikoistuen tiettyyn tehtävään.
Työskentelypaikkakuntia ovat Hämeenlinna, Tampere, Espoo, Helsinki, Linnavuori ja Halli. Työtehtävät voivat liittyä esimerkiksi myyntipalveluihin, robotiikkaan, tuotannonsuunnitteluun, taloushallintoon, ostoihin ja tuotekehitykseen.