Tulosta

Lentäjäksi Norralle – Vuoden 2020 koulutushaku on alkanut!

Nordic Regional Airlines Oy (Norra) ja Patria Pilot Training hakevat lentäjän ammatista kiinnostuneita oppilaita ammattilentäjäkoulutukseen. Koulutuksen menestyksekkäästi suorittaneilla oppilailla on mahdollisuus tulla valituksi Norran tyyppikurssille ja työllistyä Norralle lentoperämiehen tehtäviin. Hae koulutukseen nyt ja sinulla on mahdollisuus aloittaa jo noin kahden vuoden päästä Norralla lentoperämiehen tehtävissä! 

Koulutuksen hinta on 124.000 euroa (sis. alv.). 
Koulutus alkaa 21.4.2020 Patrian Pirkkalan koulutuskeskuksessa. Soveltuvuustestaukset ja valinnat suoritetaan helmi-maaliskuussa ja hakemuksia koulutukseen voi lähettää 5.2.2020 saakka.'

 

 

Koulutuksen sisältö

Patrian lentokoulutus tähtää ansiolentäjän lupakirjaan, johon liitetään monimoottori- ja mittarilentokelpuutukset (CPL ME/IR). Oppilaat suorittavat myös liikennelentäjäteoriat (Frozen ATPL) ja ohjaamoyhteistyökoulutuksen (MCC).
Lentotunteja oppilaalle tulee noin 200 ja teoriakoulutusta eri muodoissa noin 1000 tuntia. Koulutus kestää noin 20 kuukautta.

Asuminen

Asumis-, ruokailu-, matka- ja muut vastaavat elinkulut eivät sisälly koulutuksen hintaan. Patrian koulutuksen pääpaikka on Tampere-Pirkkalan lentokentän uusi koulutuskeskus. 
Osa lentokoulutuksesta järjestetään Espanjassa. Espanjassa annettavan peruslentokoulutuksen kesto on noin 4 kuukautta, jonka jälkeen oppilaat palaavat Pirkkalaan jatkokoulutukseen. 
Asuntojärjestelyistään jokainen oppilas vastaa Suomessa kokonaisuudessaan itse. Majoitusjärjestelyiden osalta Suomessa kannattaa tutustua esim. Tampereen ja Pirkkalan asuntotarjontaan jo etukäteen. Ohessa muutamia linkkejä, joiden kautta löytyy opiskelijoille sopivia majoituskohteita (mm. kalustettuja asuntoja sekä soluasuntoja). Näiden lisäksi voit kysellä yksityisten ja muiden vuokraajien kohteita.

www.​poas.​fi
www.​forenom.​fi
www.​hvcasunnot.​fi

Oppilasvalintojen varmistuttua voit ilmoittaa halukkuutesi jakaa asuntoa toisen oppilaan/oppilaiden kanssa ja jaamme tätä tietoa muille kurssille tuleville. Espanjassa tapahtuvan koulutuksen majoitusjärjestelyissä Patria voi avustaa oppilaita.

Oppilaiden testaus ja valinta

Oppilaat testaan ja valitaan yhteistyössä Norran ja Patrian henkilöstön toimesta. Ilmailupsykologisen soveltuvuuskartoituksen tekee Pilot Select Oy.  

Yleiset pääsyvaatimukset Patrian ammattilentokoulutukseen

 • Normaali terveys; ei kroonisia sairauksia tai värisokeutta (silmälasit eivät ole automaattinen este)
 • Soveltuvuuskokeiden läpäisy
 • Suoritettu lukion oppimäärä ja ylioppilastodistus tai vastaava toisen asteen koulutustodistus
 • Riittävä englannin ja suomen kielen taito (arvioidaan soveltuvuuskokeiden aikana)
 • Miehillä asepalvelulain mukaisesti suoritettu palvelus (aseellinen palvelu, siviilipalvelu tai vapautus)

Hae tästä!

Hakuprosessin vaiheet

Esivalinta (haku loppui 5.2.2020 klo 23:59).
Kaikki hakemukset arvioidaan ensin hakemuksessa pyydettyjen todistusten ja erikseen kysyttyjen kouluarvosanojen perusteella. Lisäksi tehdään terveydentilan arviointi ja todennetaan miehillä asevelvollisuuden suorittaminen.
Opintokieli on pääasiassa suomi, koulutuksen oppimateriaali on englannin kielellä. Siksi riittävä suomen ja englannin kielen taito on tärkeää. Valintakokeita voi tarvittaessa tehdä osittain myös ruotsin kielellä.

Henkilökohtainen perustestaus 24.-26.2.2020, Pirkkala (Patria Pilot Training koulutuskeskus)

 • Verbaalisen, spatiaalisen, numeraalisen ja tarkkaavaisuuden testit sekä PRF-Persoonallisuustestaus (aikaa yht. 2 tuntia)
 • Englannin kielen ja matematiikan/fysiikan yhdistetty koe (aikaa 1+1 tuntia), joissa vaatimustasona on lukion oppimäärä.
 • Testi on maksullinen. Hinta on 175 € (maksettava etukäteen suoraan Pilot Select Oy:lle). Testin tuloksista ei anneta yksityiskohtaista palautetta. 

Yksilötestaus 16.-20.3.2020, Helsinki, Kaivokatu 10 A, 4 Krs (Patria Oyj pääkonttori) 

 • Haastattelut suomeksi ja englanniksi (n. 45 min)
 • Soveltuvuustestejä lentäjän ammattiin (n. 45 min)
 • Testi on maksullinen. Hinta on 330 € (maksettava etukäteen suoraan Pilot Select Oy:lle). Testin tuloksesta voi hakija halutessaan saada suullisen palautteen.

Lääketieteellisen kelpoisuuden arviointi ilmailulääkärin toimesta (hinta n. 1.100 €) 
Lopullinen hyväksyntä koulutukseen tulee ilmailulääkärin (AME) tarkastuksen läpäisyn jälkeen (ns. MED1). Lääketieteellisen kelpoisuuden arviointi suoritetaan mahdollisimman nopeasti valintatestien jälkeen. Tarkastuksen maksaa oppilas suoraan lääkärikeskukseen. 

HUOM! Patria tai Norra eivät vastaa lääketieteellistä kelpoisuutta koskeviin kyselyihin. Tarvittaessa ottakaa yhteyttä ilmailulääkäriin, tarkastuksia tekevään ilmailulääketieteen keskukseen tai Trafiin ja tutustukaa netissä oleviin tietoihin ammattilentäjän kelpoisuusvaatimuksista (MED-1 taso).

Ohessa hyödyllisiä linkkejä:
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilmailulaakarintarkastukset
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmailul%C3%A4%C3%A4ketieteen_keskus 

HUOM2: Puutteellisia hakemuksia (tarvittavat liitteet ja/tai tiedot) ei käsitellä, joten olethan huolellinen hakemustasi täyttäessäsi.
Koulutus alkaa 21.4.2020 Pirkkalassa Patrian koulutuskeskuksessa. 

Työllistymisnäkymät 

Norran arvion mukaan yhtiö tarvitsee uusia liikennelentäjiä myös tulevaisuudessa. Mikäli markkinatilanteessa ei tapahdu odottamattomia ja merkittäviä muutoksia, on Patrian lentäjäopinnot menestyksekkäästi suorittaneilla oppilailla mahdollisuus päästä Norran tyyppikoulutukseen. Tyyppikoulutuksessa menestyneillä on mahdollisuus työllistyä Norralla lentoperämiehen tehtäviin.

Lentäjänä Norrassa saat heti kohtuullisen palkan ja kokemuksen karttuessa mahdollisuuden nousta organisaatiossa lentokoneen päälliköksi.

Kaikki soveltuvuusarviot tehdään jo ennen opintojen alkamista, joten opintojen jälkeen sinulle ei normaalitilanteessa tehdä lisää soveltuvuus- tai pääsytestejä. Työllistymiseesi vaikuttavat opintomenestyksesi sekä opintojen aikana osoittamasi positiivinen ja aktiivinen ote annettuihin tehtäviin, sekä luonnollisesti Norran tarve uusille lentäjille valmistumisajankohtana. 

Lentäjän työ on ryhmätyötä. Sosiaalinen taitavuus ja hyvät kommunikaatiotaidot sekä luotettavuus ovat tärkeitä menestyksen indikaattoreita koulutuksen aikana. Täsmällisyys ja annettujen tehtävien huolellinen hoitaminen ovat edellytyksiä menestymiselle lentäjän ammatissa.

Lentäjäksi Norralle: Kysy lisätietoja

Asiantuntijamme ovat valmiina vastaamaan kysymyksiin

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme on sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme.