Patria on kansainvälinen puolustus- ja teknologia-alan yritys, jolla on yli 100 vuoden kokemus alalta. Patria on Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani. Suomessa patrialaisia on usealla paikkakunnalla, mutta eniten Jämsän Hallissa, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Nokian Linnavuoressa.

Patrian avainlukuja

733.8 M€
Liikevaihto 2023
3 385
Henkilöstö vuoden 2023 lopussa
948.4 M€
Uudet tilaukset 2023
68.9 M€
Liikevoitto 2023

Patria arvot

  1. Tah­dom­me me­nes­tyä
    Olem­me yl­pei­tä työs­täm­me ja tah­dom­me sen nä­ky­vän!
  2. Toi­mim­me asia­kas­lä­hei­ses­ti
    Yh­teis­työ takaa mo­lem­pien me­nes­ty­mi­sen!
  3. On­nis­tum­me yh­des­sä
    Iloit­sem­me on­nis­tu­mi­sis­ta yh­des­sä!

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme