Tulosta

Patrian vuosikertomus 2021 on nyt julkaistu. Se koostuu liiketoimintayksikköjen katsauksista, yritysten yhteiskuntavastuuraportista ja tilinpäätösraportista.