Tulosta
The joint 6x6 vehicle development program

Latviassa järjestettiin toukokuussa demokiertue osana Suomen ja Latvian yhteistä panssaroidun pyöräajoneuvojärjestelmän kehityshanketta. Patrian 6x6-ajoneuvoa esiteltiin kiertueen aikana Latvian puolustusvoimille ja puolustusministerille. Latvian puolustusvoimat pääsivät testaamaan ajoneuvon liikkuvuutta, ominaisuuksia ja kykyä toimia olosuhteissa, jotka vastaisivat ajoneuvon todellista käyttötarkoitusta. Reilusti yli sata Latvian puolustusvoimien jäsentä testasi ajoneuvoa ja sen suorituskykyä erilaisissa tilanteissa. Kiertueeseen osallistui myös Suomen puolustusministeriön sekä Suomen puolustusvoimien edustajia.

Kiertue huipentui yritysverkoston teollisuuspäivään, johon osallistui hankkeeseen osallistuvia latvialaisia yrityksiä, joilla on merkittävä rooli hankkeessa. Huoltovarmuus, mukaan lukien teollinen yhteistyö, on olennainen ja tärkeä osa Patrian liiketoimintamallia, jolla mahdollistetaan kaikkia osapuolia hyödyttävä kustannustehokas toimitusketju.

”Patria 6x6-ajoneuvo sai kiertueen aikana erinomaista palautetta. Olemme Patriassa tyytyväisiä siitä, että pääsimme konkreettisesti esittelemään ajoneuvoa sekä todistamaan puheemme ja lupauksemme kaikista ajoneuvon huippuominaisuuksista. Ajoneuvo on osoittautunut tähän yhteiseen kehityshankkeeseen soveltuvaksi ja olemme ylpeitä siitä, että olemme tässä mukana”, Patrian Land-liiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Järvinen sanoo.

Yhteinen ajoneuvokehityshanke on herättänyt myös muissa maissa kiinnostusta. ”Kehityshanke on avoinna myös muille maille, mutta kuitenkin siinä jo osallisena olevien maiden yhteisellä suostumuksella. Tämä yhteinen kehityshanke parantaa yleisesti osallistuvien maiden armeijoiden liikkuvuutta, kustannustehokkuutta, yhteistyötä ja toimitusvarmuutta”, Järvinen vahvistaa.

Suomi ja Latvia ovat sopineet yhteisestä maavoimien liikkuvuutta parantavasta kehityshankkeesta, johon Patrian 6x6 ajoneuvoalusta valittiin. Tämän yhteisen kehityshankkeen tavoitteena on kehittää hankkeeseen osallistuville maille yhteinen panssaroitu pyöräajoneuvojärjestelmä, joka sisältää erilaisia variaatio- ja tukijärjestelmämahdollisuuksia

Tällä hetkellä kehityshanke on tutkimus- ja tuotekehitysvaiheessa, mikä tarkoittaa yhteisen pyöräpanssariajoneuvojärjestelmän suunnittelua ja jatkokehitystyötä. Ajoneuvoalustaa, sen eri versioita ja järjestelmiä, kuten esimerkiksi tukijärjestelmiä, jatkokehitetään hankkeeseen osallistuvien maiden yksityiskohtaisten tarpeiden mukaisesti. Ajoneuvolle on tehty lukuisia erilaisia kyvykkyystestauksia, kuten esimerkiksi liikkuvuuden testausta haastavissa talviolosuhteissa Lapissa, testausta Latvian toimintaympäristössä sekä ajoneuvon yleiseen käyttöön liittyviä testejä. Patria 6x6 -ajoneuvo on läpäissyt toteutetut testit onnistuneesti.

Lisätietoja: Liiketoimintajohtaja Jussi Järvinen, Land-liiketoiminta, Patria, puh. 040 869 6625, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden. www.patriagroup.com