Tulosta

Sitran ja HUSin Lapsen verensokerin mittaaminen -hankkeen esittelyvideo

HUS etsii tapaa helpottaa diabeteslapsen hoitoa ja perheen arkea

Patria on mukana Sitran ja HUSin kumppanuushankkeessa, jossa etsitään tapaa siirtää potilaan antaman luvan perusteella tietoa potilaan ja ammattilaisen välillä. Hankkeen tavoitteena on diabetesta sairastavan lapsen ja perheen jokapäiväisen elämän helpottaminen diabeteksen hoidossa sekä kehittää tietosuojattu, potilaan antamaan lupaan perustava, tietojen siirto potilaalta hoitavalle lääkärille.

Nykyisen järjestelmän heikkous on toistaiseksi se, että tiedot eivät välity terveydenhuollon toimijoille. Kun potilaan henkilökohtaista tietoa kuljetetaan, siihen tarvitaan aina hänen lupansa. - Tätä varten rakennetaan prosessi, jossa lupa ja luvittaminen on olemassa. Potilaan hoidon ja seurannan kannalta on hyvä, että potilaan tiedot ovat lääkärillä mahdollisimman nopeasti. Hankkeessa rakennetaan avointa rajapintaratkaisua, jolla tuetaan potilaan arkea. Oleellisin osa hankkeessa on potilaan tiedon käytön luvallistaminen ja turvallinen tiedon välitys. Terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat tärkeä osa viranomaisten turvallisuuskriittistä toimintaa. Patria rooli on tukea hanketta tietojärjestelmien kyberturvallisuuden varmistamisessa.

Lue lisää: http://www.cleverhealth.fi/fi/lapsidiabeetikko-ihan-sitra/

Lisätietoja: Timo Hintikka, C4ISTAR-yksikön johtaja, Systems-liiketoiminta, puh. 040 869 2605, [email protected]