Tulosta

Avainlukuja  - Annetut tiedot ovat ennakkotietoja. Yhtiökokous käsittelee tilinpäätöksen 24.3.2015.

Nammo-konsernin konsolidointi tapahtuu 1.1.2014 alkaen pääomaosuusmenetelmällä aiemman suhteellisesti rivi riviltä -menetelmän sijasta. Vuoden 2013 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta konsolidointitapaa.

Patria-konsernin tulos tilikaudella 2014 oli monilta osin odotusten mukainen. Liikevaihto laski ennakoidusti, mutta kannattavuus pysyi tyydyttävällä tasolla. Tilikauden aikana toimintaa kehitettiin ja sopeutettiin kustannustehokkaammaksi ja joustavammaksi vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Tilikauden päättyessä Patrian omistusrakenteessa tapahtui merkittävä muutos, kun Airbus Group myi osuutensa (26,8 %) yhtiöstä.
 

Uudet tilaukset ja tilauskanta 2014

Uusien tilausten arvo tilikaudella oli 875,7 miljoonaa euroa (376,5 miljoonaa euroa vuonna 2013). Uusista tilauksista puolustustarvikkeiden ja huollon osuus oli 95 % (92 %) ja siviilituotteiden osuus 5 % (8 %). Joulukuun lopussa konsernin tilauskanta oli 1 201,7 miljoonaa euroa (780,6 miljoonaa euroa).

Uusien tilausten kannalta tilikauden merkittävin tapahtuma oli Millogin ja Puolustusvoimien välinen pitkäjänteinen sopimus strategisen kumppanuuden syventämisestä, minkä myötä Maavoimien varuskuntakorjaamot ja Merivoimien kunnossapitokeskukset siirtyivät Millogille. Uusien tilausten määrä kasvoi Millogin ohella myös Aviation-liiketoiminnassa. Sen sijaan Land-liiketoiminnan tilauskertymä laski edellisvuoden tasosta projektien lykkääntymisten vuoksi, mikä kuvaa hyvin nykyistä markkinatilannetta erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.
 

Liikevaihto ja kannattavuus

Konsernin tilikauden liikevaihto laski ennakko-odotusten mukaisesti 21,6 % vuoteen 2013 verrattuna ja oli 462,4 miljoonaa euroa (589,5 miljoonaa euroa). Liikevaihdosta puolustustarvikkeiden ja niiden huollon osuus oli 89 % (93 %) ja siviilituotteiden osuus vastaavasti 11 % (7 %). Tilikauden liikevaihdosta 50 % (54 %) kertyi Suomen ulkopuolelta.

Konsernin tilikauden liikevoitto oli 56,0 miljoonaa euroa ja 12,1 % liikevaihdosta (87,8 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli 54,7 miljoonaa euroa (84,7 miljoonaa euroa) ja oman pääoman tuotto 18,7 % (21,4 %).

Tilikauden aikana useat Patrian kannalta tärkeät hankkeet etenivät myönteisesti. Ruotsin AMV-ajoneuvohankkeen toimitukset, Hornet-hävittäjien toinen elinkaaripäivitys ja kotimaisen hävittäjäkaluston rakennepäivitykset etenivät suunnitellusti. Tilikauden aikana käynnistyi ajoneuvohanke Etelä-Afrikan puolustusvoimille ja aiemmin toimitettujen NH90-helikoptereiden retrofit-asennukset aloitettiin. Lisäksi yhteistyöyritys Patria Hägglunds Oy luovutti viimeiset sarjatuotantovaiheen AMOS-kranaatinheitinjärjestelmät Suomen puolustusvoimille.
 

Toiminnan uudelleenorganisointia

Vuoden 2014 aikana Sastamalan ampumatarvikeyksikkö myytiin Nammo Lapua Oy:lle ja avaruusliiketoiminta RUAG Sweden AB:lle. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä jouduttiin käymään yhteistoimintaneuvotteluita Land-, Systems- ja Aerostructures-liiketoiminnoissa. Toimenpiteillä sopeutettiin liiketoimintojen henkilöstömäärää ja organisaatiota vastaamaan työtilannetta ja tilauskantaa sekä turvattiin liiketoimintojen tulevaisuuden kilpailukykyä.
 

Toiminnan vastuullisuus ja läpinäkyvyys

Patria noudattaa Aerospace and Defence Industries Association of Europen (ASD) eettisiä standardeja (Common Industry Standards, CIS) ja tukee YK:n Global Compact -aloitetta. Tilikauden aikana Patria allekirjoitti YK:n Global Compactin aloitteen lahjonnanvastaisen toiminnan edistämisestä. Patriassa on ehdoton nollatoleranssi lahjontaan liittyen.

Patriassa toteutettiin vuosittainen eettinen online-koulutus henkilöstölle. Patriassa on lisäksi epäiltyjen väärinkäytösten sisäiset ja ulkoiset raportointikanavat, jotka mahdollistavat myös nimettömän palautteen.

Patria aloitti eurooppalaisen ilmailu- ja puolustusteollisuusyhtiöiden järjestön, ASD:n, yhteydessä toimivan ELDIGin, European Land Defence Industry Groupin, puheenjohtajana. Tämä avaa mahdollisuuksia alan kehittämiseen ja yhtenäisten toimintatapojen luomiseen.

Kotimaassa konserni jatkoi pitkäjänteistä tukityötä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tukemalla muun muassa Pelastakaa Lapset ry:n toimintaa sekä VL Myrsky -hävittäjälentokoneen entisöintiprojektia, jossa hyödynnetään nuorisotyöpajoja.

Patrian kahteen vientihankkeeseen (2005-2008) liittyvät oikeusprosessit etenivät. Vuoden 2014 alussa Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet liittyen Slovenian vientihankkeeseen (2005-2007). Valtionsyyttäjä valitti tuomiosta, ja asia on vireillä Turun hovioikeudessa. Pääkäsittely pidetään helmi-huhtikuun 2015 aikana. Kroatian ajoneuvohankkeeseen (2007-2008) liittyvä pääkäsittely oli Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa syksyllä 2014. Tilikauden jälkeen helmikuussa 2015 käräjäoikeus tuomitsi kaksi Patria Land Services Oy:n entistä toimihenkilöä ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä lahjuksen antamisesta. Yhden henkilön osalta syytteet hylättiin. Annetun tuomion johdosta myös Patria Land Services Oy:lle langetettiin 297 000 euron määräinen yhteisösakko. Tuomitut henkilöt ja yhtiö ovat kiistäneet heihin kohdistuneet syytteet ja ilmoittaneet tyytymättömyytensä päätökseen. Asian käsittely jatkuu hovioikeudessa.
 

Näkymät

Konsernin toiminnan ennustetaan jatkuvan pääosiltaan vakaana kuluvana vuonna. Useat jo käynnissä olevat asiakkaiden kalustojen elinkaaren hallintaan liittyvät hankkeet ja Millogille ulkoistettu huoltotoiminta etenevät suunnitellusti. Tilauskannan kehitys riippuu edelleen eräiden suurten tarjousvaiheessa olevien vientihankkeiden liikkeellelähdöstä kansainvälisillä markkinoilla. Yhtiö on parhaillaan mukana useissa merkittävissä tarjouskilpailuissa. Sisäisesti toimintaa kehitetään edelleen kustannustehokkaammaksi ja joustavammaksi.

Tilikauden 2015 alussa valtio-omistaja on käynnistänyt yhdessä Patrian kanssa jatkotoimenpiteet uuden vähemmistöomistajan hakemiseksi yhtiöön. Tavoitteena on löytää vahva teollinen kumppani, jonka osaaminen vahvistaa yhtiön liiketoiminnan kehitystä ja luo synergioita erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

 

Lisätietoja:

Vuosikatsaus 2014 on saatavilla 24. maaliskuuta 2015 pidettävän yhtiökokouksen jälkeen internetsivuilla www.patria.fi.

Viestintäjohtaja Birgitta Selonen, p. 040 869 2043, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Konserni toimii Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Puolassa, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa, USAssa ja Etelä-Afrikassa. Konsernissa toimii 2 500 ammattilaista.

www.patria.fi