Tulosta
Patriassa työskentelee lukuisten eri ammattikuntien osaajia. Hallissa Aerostructures-liiketoimintayksikössä Lean Managerina työskentelevä Paula Rossi, 30 miettii, miten töissä voisi tehdä asiat sujuvammin. Kokonaisuuksien ja toisaalta yksityiskohtien ymmärtäminen on tärkeää.

Patria - Paula Rossi - Halli / Kuorevesi 24.3.2014
Mitä teet työksesi?

Lean Managerina organisoin erilaisia kehityshankkeita, joiden avulla asiat tehdään virtaviivaisemmin. Esimerkiksi jotkut työvaiheet voivat olla täysin eri puolilla tehdasta, vaikka olisi järkevämpää sijoittaa ne vierekkäin toiminnan ohjaamisen sekä tavaroiden liikuttelun helpottamiseksi.

Millainen koulutustausta sinulla on?

Opiskelin ensin kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi, minkä jälkeen aloitin työt Patriassa. Työn ohella opiskelin materiaalitekniikan diplomi-insinööriksi. Opiskelu sujui joustavasti. Pystyin yhdistämään työn ja opinnot diplomityössäni.

Kerro hieman urastasi?

Aloitin kesäharjoittelijana tuotannon esimiehenä A380-matkustajakoneen spoilerihankkeessa. Sen jälkeen tein kolme vuotta hankeinsinöörin töitä NH90 –helikopterihankkeessa. Tehtäviini kuului yhteydenpitoa asiakkaaseen sekä sopimusasioita. Tein yhteistyötä laatu- ja valmistusinsinöörien kanssa. Seuraavat kolme vuotta työskentelin laadunvarmistuspäällikkönä, jolloin toimin tarkastajien ja testaajien esimiehenä. Tein myös ohjeistuksia sekä toimintamalleja tarvittavien laatuvaatimusten täyttämiseksi. Sen jälkeen aloitin nykyisessä Lean Managerin tehtävässäni.

Parasta työpäivässäsi?

Saman päivän aikana toimin yhdessä yrityksen johdon kanssa ja seuraavaksi mietin asioita työntekijöiden kanssa. On hauskaa työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Minulla on työssäni myös todella vapaat kädet. Seuraan millaisia viestejä johtoryhmältä tulee strategiastamme ja mihin suuntaan toimintaa pitää kehittää.  Näistä viesteistä vedän johtopäätökset siitä, mihin pitää tarttua. Isommat jutut hyväksytän johtoryhmällä ja pienemmät asiat voin toteuttaa oma-aloitteisesti.

Millainen osaaminen on työssäsi keskeistä?

Kokonaisuuksien ja toisaalta yksityiskohtien ymmärtäminen on tärkeää. Vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä sekä kyky saada ihmiset mukaan. Työskentelen yhdessä koko työyhteisön kanssa. Meillä on paljon eri-alojen osaajia, esimerkiksi ammatillista osaamista sekä teknisen-, ohjaus- ja talouspuolen osaamista. Kaikilta voi oppia jotain uutta.

Haasteellisinta työssäsi?

Meidän liiketoimintamme on ollut taloudellisesti haastavissa tilanteissa viime vuosina, ja se on luonut luonnollisesti paineita.  Positiivisella tavalla haasteellisinta on ollut se, että haasteita on myös annettu. Joskus on itsestä tuntunut, ettei ole valmis annettuihin haasteisiin. On ollut kuitenkin hienoa, että minuun on luotettu, ja olen saanut mahdollisuuden kasvaa ammatillisesti erilaisten tehtävien mukana.

 

Artikkeli on julkaistu Patria-lehdessä toukokuussa 2014