Tulosta
Patrian liiketoiminnoissa eri puolilla Suomea toimii kesällä 2014 yli 140 kesäharjoittelijaa ja työelämään tutustujaa. Kesäharjoittelu tarjoaa nuorille hienon mahdollisuuden käytännön työkokemuksen hankkimiseen ja työssä oppimiseen.

Puolustus- ja ilmailuteollisuuden ammattiosaaminen, sen jatkuvuuden vahvistaminen sekä nuorten työllistäminen ovat Patrialle tärkeitä teemoja. Näiden edistämiseksi yhtiö tekee muun muassa aktiivista oppilaitosyhteistyötä ja tarjoaa eri alojen opiskelijoille kesäharjoittelupaikkoja.
Kesäharjoittelijoina Patrian eri liiketoiminnoissa on tänä kesänä yli 140 eri alojen osaajaa. Suurin osa heistä toimii Aviation-liiketoiminnan ja maavoimamateriaalien elinkaaren tukipalveluita sotilasasiakkaille tarjoavan Millogin tehtävissä. Lisäksi muutamia heistä työskentelee Land-liiketoiminnassa sekä konsernipalveluissa. Kesäharjoittelijoita on niin tuotannossa kuin tukitoiminnoissakin muun muassa suunnittelu-; materiaalinkäsittelijä-; dokumentointi; osto- ja asentajatehtävissä.

Kesäharjoittelijat kertovat:

Heli Nieminen, 24, kesäharjoittelija, Aviation, Halli
Lentokonetekniikan opiskelija, Aalto-yliopisto

- Teen kesäharjoittelussani Hawk-harjoitushävittäjien työvälineisiin liittyvää kartoitusta, jonka perusteella muun muassa määritellään loppuvuonna käynnistyvän Tikkakosken Hawk -huollon työvälinetarpeita. Lisäksi päivitän Hawkin maalaiteohjeistusta ajan tasalle. Työtä tekemällä oppii paljon, sillä olen jatkuvasti vuorovaikutuksessa kokeneiden asiantuntijoiden kanssa. Työkokemuksena Hawkien parissa työskentely on lentokonetekniikan opiskelijalle mielenkiintoista. Kiinnostus lentokoneita kohtaan alkoi jo suorittaessani vapaaehtoista asepalvelusta aliupseerina Ilmavoimien Teknillisessä Koulussa. Kesätyössäni tehtäväkokonaisuus on selkeä paketti, josta on hyötyä Hawk-huollossa pitkälläkin aikavälillä sekä Hallissa että Tikkakoskella.

Jarno Ketola, 17, dieselmoottorien asentajaharjoittelija
Aviation, Linnavuori
Ajoneuvoasentajan perustutkinnon opiskelija, Ammatti-instituutti Iisakki

- Olen kesäharjoittelussa meridieselmoottorien asennustehtävissä ja teen monenlaisia asennustöitä, joissa tarvitaan apua. Opiskelen ajoneuvoasentajan tutkintoa, ja opintoja on jäljellä vuoden verran. Opiskelusta saa hyvät perustiedot, ja osaamista pystyy soveltamaan käytännön työssä moneen asiaan. Jos työtehtävissä tulee vastaan jotain kysyttävää, kokeneilta työkavereilta voi aina kysyä. Tässä työssä on mukavaa, kun näkee valmiin työn tuloksen: kun kone käy ja homma toimii.

Torsti Honkanen, 26, oston kesäharjoittelija
Land, Hämeenlinna
Tuotantotekniikan opiskelija, Tampereen teknillinen yliopisto

- Kesäharjoittelussa ostossa pystyn yhdistämään tuotantotekniikan opintojani sekä hankinnan osaamista. Olen käsitellyt kandidaatintyössäni hankinnan riskienhallintaa, ja näistä tiedoista on hyötyä myös kesäharjoittelussani. Työssäni teen useita eri tehtäviä, kuten toimittajaseurantaa, osien ostamista ja osien tiedustelemista. Koostan myös osapuutelistaa, jonka perusteella teemme tilauksia. Tämän lisäksi teemme suunnitelman mukaisia tilauksia. Kesäharjoittelussa haluan muodostaa kattavan kuvan sekä hankinnasta että siihen liittyvästä logistiikasta sekä tuotannosta, johon tilattavia osia tarvitaan.

Henri Myllyoja, 21, ICT-kesäharjoittelija
Millog, Hatanpää
Signaalinkäsittelyn opiskelija, Tampereen teknillinen yliopisto

- Kesäharjoittelu Millogin ICT-tehtävissä antaa käytännön työkokemusta ja hyvää täydennystä opiskelulle. Teorian lisäksi on tärkeää ymmärtää, miten erilaiset prosessit toimivat käytännössä. Signaalinkäsittelyn ohella opiskelen sivuaineenani ohjelmistotekniikkaa, ja kesäharjoittelu sivuaa erityisesti jälkimmäistä. Työtehtäväni keskittyvät uuden intranetin projektiin, jossa teen muun muassa rakenteen suunnittelua ja siirrän tietoa uuteen intranetiin. Lisäksi toimin sähköpostiohjelman siirron käyttäjätukena. Työssä on mukava olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa.