Tulosta
Koneteekkari Johannes Källi on viihtynyt alansa opinnoissa erinomaisesti. Osaamista syvensi Patrian AVI Trainee -ohjelma, jonka hän suoritti vuonna 2015. Tänä syksynä, opintojensa loppuvaiheessa, hän suuntaa vaihto-opintoihin Brnon yliopistoon Tšekkiin.


Tampereen teknillisessä yliopistossa konetekniikkaa opiskeleva Johannes Källi on yhdistänyt oivallisesti opiskelun, työn Patrialla ja mielenkiintonsa moottoreihin. Opintojen tarjoama teoria sekä käytännön kokemus insinööriharjoittelijana Patrian dieselmoottoriyksikössä Linnavuoressa ovat olleet toimiva yhdistelmä. Työn osa-aikaisuus on tarjonnut mahdollisuuden keskittyä samaan aikaan diplomi-insinöörin opintojen suorittamiseen.


Avi Trainee -ohjelma tarjosi kokemuksia

Johannes Källi aloitti Patrialla tultuaan valituksi vuonna 2015 Avi Trainee -ohjelmaan, jossa Patria valmentaa tulevaisuuden huippuosaajia ilmailuteknologian asiantuntijoiksi ja toimintojen vetäjiksi. Hän suoritti ohjelman hyvällä menestyksellä ja jatkoi Patriassa osa-aikaista työskentelyä opintojen ohessa sen jälkeen.

”Insinööriharjoittelijana Patrian dieselmoottoriyksikössä Linnavuoressa tehtävät ovat olleet monipuolisia. Aluksi olin opissa tiimissä, jossa purettiin moottoreita. Lisäksi ohjelmassa on ollut osien korjausta ja työkaluihin tutustumista. Uusia tehtäviä on tullut vähitellen lisää osaamisen mukaan. Viimeisimpänä tehtävänäni olen ollut mukana ydinvoimalan varadieselmoottorin huoltoprojektissa. Tehtävään on kuulunut muun muassa varaosien saatavuuden selvittelyä.”

Källi suoritti työn ohessa myös kandidaatintutkielmansa.

”Tein kandidaatintyönäni laatusertifikaattiselvityksen, jossa käydään läpi kansallisia ja koko Eurooppaa koskevia standardeja.”

Kokonaisuutena AVI Trainee -ohjelma toi monipuolisia kokemuksia.
”On ollut kiinnostavaa päästä tutustumaan yrityskulttuuriin sekä näkemään millaisia tehtäviä täällä on. Koneteekkarin näkökulmasta Patriassa on paljon mielenkiintoista. Avi Trainee -ohjelma oli monella tapaa ainutlaatuinen kokemus”, hän kertoo.


Erikoiskursseja ja uusia kokemuksia vaihto-opiskelusta

Syyskuussa Källi ottaa suunnan kohti Tšekkiä, jossa odottavat syyskauden mittaiset opinnot Brnon yliopistossa. Kohde valikoitui erityisesti kurssivalikoimansa perusteella.

Vaihto-opiskelua vauhdittaa Patrian myöntämä stipendi, jonka hakeminen oli mahdollista AVI Trainee-ohjelmaan osallistuville.

”Ohjelmassa on muun muassa aerodynamiikkaa, virtauslaskentaa ja lujuuslaskentaa. Ja tietysti on myös kiinnostavaa päästä tutustumaan paikalliseen kulttuuriin”, hän iloitsee.