Tulosta
Koulutussimulaattorit ovat Patrian yksi keskeinen osaamisalue. Patrian Systems-liiketoiminnassa koulutusjärjestelmien tuotepäällikkönä toimivan Kimmo Jämsenin työssä yhdistyvät tekninen asiantuntemus, monipuolinen yhteistyö sekä asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen.

Patria0117_Kimmo_JamsenMitä teet työksesi?

Toimin koulutusjärjestelmien tuotepäällikkönä Systems-liiketoiminnassa. Työskentelen yhdessä useiden tahojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimistolla työni liittyy tarjousten tekemiseen ja tuotteiden vaatimustenhallintaan. Työskentelen myös paljon asiakkaiden parissa sekä Patrian Systems-, Aviation- ja Land-liiketoimintojen asiantuntijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Työn tekninen puoli sisältää tiimityötä tuotteiden parissa ja projektien läpiviemisessä.

Minkälaiset taidot ovat työssäsi tärkeitä?

On tärkeää ymmärtää asiakkaan näkökulmaa, kun kehitetään uusia koulutusjärjestelmiä. Suunnittelussa täytyy ymmärtää asiakkaan koulutustarpeita, jotka toimivat teknisen toteutuksen lähtökohtana. Simulaattoreiden toiminnot toteutetaan ohjelmistoilla, joten ohjelmistotuotannon on oltava hallinnassa. Myös organisointi- ja kommunikointitaidot ovat oleellisia useiden rinnakkain etenevien hankkeiden läpiviemisessä.

Minkälaiset asiat innostavat työssäsi?

Uusien hankkeiden ideoiminen, koulutusjärjestelmän suunnitteleminen ideasta toteutukseen sekä tuotteen myyminen ja toimittaminen on kiinnostava kokonaisuus. Työtä tehdään huipputeknologian parissa, esimerkiksi peliteknologian hyödyntäminen on mielenkiintoista, kuten myös oikeiden järjestelmien ja koulutusjärjestelmien verkottaminen keskenään. Patrialla on hyvin laajaa järjestelmäosaamista maalla, merellä ja ilmassa, mikä luo erinomaiset puitteet uusien koulutusjärjestelmien kehittämiselle. On myös hienoa työskennellä osaavien ja motivoituneiden ihmisten kanssa.