Tulosta
Patriassa otetaan käyttöön sähköinen oppimisympäristö, jossa henkilöstö voi jatkossa suorittaa erilaisia työhönsä liittyviä verkkokursseja. Oppimisympäristö kantaa nimeä Kampus, ja se tulee olemaan jatkossa keskeisessä roolissa osaamisen johtamisessa sekä koulutustapahtumien hallinnassa.

Katja 2
– Uuden verkko-oppimisympäristön avulla koulutuksia voidaan toteuttaa ajasta ja paikasta riippumatta Patrian henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille. Etuna on muun muassa konsernitasoisten ohjeiden tai laatuun liittyvien koulutusten standardisoiminen. Näin koko henkilöstö saa tiedon samassa muodossa, kertoo Patrian henkilöstöasiantuntija Katja Viiankorpi.

Tästä on esimerkkinä eettinen toiminta. Patriassa on jo pitkään tehty konkreettisia toimenpiteitä eettisen ja vastuullisen toiminnan kouluttamiseksi koko organisaatiossa. Konkreettisia menetelmiä eettisen toiminnan kehittämiseen ovat olleet lahjonnanvastainen kirjallinen ohjeistus vuodesta 2004 lähtien. Koulutusta korruptionvastaisuudesta ja eettisistä toimintatavoista on annettu vuodesta 2006. Eettinen ohje kuuluu kaikille työntekijöille, ja se on käyty läpi koko henkilöstölle vuosittain online-koulutuksena, ja tänä vuonna koulutus toteutetaan Kampuksessa.

Viiankorpi toimii oppimisympäristön käyttöönottohankkeessa henkilöstöhallinnon projektipäällikkönä. Lisäksi käyttöönotossa on mukana tietohallinnon projektipäällikkö sekä liiketoimintojen edustajat. Verkko-oppimisen tarpeet ja tavoitteet suunniteltiin hankkeen käynnistysvaiheessa alusta asti liiketoimintojen kanssa.

Kampuksen suunnittelu ja käyttöönotto on Viiankorvelle mielekäs hanke, jossa hän on pystynyt soveltamaan hyvin ammattiosaamistaan. Henkilöstöasiantuntijan tehtävissä Viiankorpi muun muassa valmentaa uusia esimiehiä, ja työn keskeisintä ydintä on tukea Patrian liiketoimintoja osaamisen kehittämisessä.

Pedagoginen näkökulma ja oppimistuloksen huomioiminen ovat olleet keskeisesti mukana verkko-oppimisen suunnittelussa.

– On tärkeää, ettei Kampus ole pelkkä tietojen tallennuspaikka. Tavoitteena on tarjota käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen ympäristö, joka tukee oppimista. Verkon yli voidaan olla vuorovaikutuksessa ja työstää asioita yhdessä. Samalla säästyy aikaa ja kustannuksia.