Tulosta
Digitalisaatio uudistaa toimintatapoja, sähköistää prosesseja ja kehittää palveluja. Teolliseen vallankumoukseen verrattavassa megatrendissä on pohjimmiltaan kyse teknologian ja oivaltamisen yhdistämisestä.

Digitalisaatio uudistaa toimintatapoja, sähköistää prosesseja ja kehittää palveluja. Teolliseen vallankumoukseen verrattavassa megatrendissä on pohjimmiltaan kyse teknologian ja oivaltamisen yhdistämisestä.
Digitalisaatio tunkee tänä päivänä läpi niin liiketoiminnassa kuin yhteiskunnan palveluissa ja rakenteissa. Suomi on tämän merkittävän muutoskehityksen kärkijoukoissa, sillä maastamme löytyy EU-maiden parasta digiosaamista. Menestyksen saavuttaminen vaatii kuitenkin sitä, että asiakas säilyy palvelukehityksen keskipisteessä.

– Digitalisaatiossa teknologiaa ja tietoa käytetään uuden arvon ja liiketoiminnan tuottamiseksi. Hyviä esimerkkejä tästä ovat muun muassa kustannussäästöt ja asiakkaalle tuotettavat uudet lisäpalvelut, summaa Patrian Aviation -liiketoiminnan tuote- ja palveluhallinnan johtaja Pekka Korhonen.

Yksi digitalisaatiota vahvasti eteenpäin vienyt ilmiö on kannettavien päätelaitteiden käytön lisääntyminen. Niiden avulla pystymme esimerkiksi varaamaan ja maksamaan lomamatkan sähköisesti. Lomalle lähdemme kuitenkin edelleen fyysisesti. Tämä esimerkki kuvastaa kaikkien koneiden ja laitteiden digitalisaatioon liittyviä ulottuvuuksia. Tehokkaasta tiedonsiirrosta huolimatta tietyt perusrakenteet säilyvät vaikkapa huolto- ja kunnossapitotehtävissä.

– Tekeminen on digiaikana sähköisen ja fyysisen toiminnan yhteispeliä. Digitaalinen tieto auttaa esimerkiksi laitteiden käytettävyyden valvonnassa. Tänä päivänä puolustusvälineteollisuudenkin on pystyttävä tarjoamaan asiakkailleen jotain uutta, Korhonen vahvistaa.

Digitalisaatiossa onnistuminen vaatii vakaata tietopohjaa sekä kykyä ketteriin kokeiluihin. Patriassa panostetaan molempiin, mikä näkyy pitkäjänteisenä kehitystyönä muun muassa tiedon sähköistämisessä sekä nopeina pilottihankkeina vaikkapa ainetta lisäävän valmistuksen ja virtuaali- ja lisätyn todellisuuden saralla. Korhosen mielestä olennaista on, että tekemisessä löydetään oikea tapa luoda lisäarvoa.

– Kasvaneet laskentatehot toimivat monen asian mahdollistajana. Samalla meidän on varmistettava asiakkaan perusvaatimukset, kuten tietoturva.