Tulosta
Ihmisten, koneiden ja älykkäiden prosessien yhdistelmä mahdollistaa tulevaisuudessa uudentyyppisiä palveluja.

Ihmisten, koneiden ja älykkäiden prosessien yhdistelmä mahdollistaa tulevaisuudessa uudentyyppisiä palveluja. Internet of things, esineiden internet, viittaa pääsääntöisesti kuluttajasektorin ilmiöön, joka kattaa kaikki internet-yhteydessä olevat laitteet ja infrastruktuurit älykelloista kokonaisiin kaupunkeihin.
Industrial internet, teollinen internet, on enenevässä määrin älykkäiden koneiden, ihmisten ja prosessien muodostama verkosto, joka uudistaa eri teollisuudenalojen palveluja ja liiketoimintamalleja. Tämän mahdollistavat esineiden internetiin liittyneet laitteet.

– Puolustusvälineteollisuudessa teollinen internet ilmenee ennen kaikkea nopeampana ja tehokkaampana tiedonkulkuna. Älykkäistä järjestelmistä saadaan reaaliaikaista online-tietoa, jonka ympärille pystytään rakentamaan uusia ja asiakaslähtöisiä palveluja, sanoo Patrian Land-liiketoiminnan tuotetukijohtaja Mikko Mäkinen.

Patriassa muutaman vuoden ajan tehtyä kehitystyötä teollisen internetin parissa on helpottanut viimeisen kymmenen vuoden ajan voimakkaasti lisääntynyt anturointi ja väyläteknologia. Esimerkiksi ajoneuvojen kohdalla online-tapahtuvaa tiedonsiirtoa on jo testattu menestyksekkäästi Suomen vaativissa olosuhteissa.

Teollisen internetin tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta big data, teknologian kehittyminen sekä edistyksellinen analytiikka viitoittavat tietä kohti laitteita, jotka osaavat itse informoida todellisesta huoltotarpeestaan. Tämä tuo tehokkuutta sotilasajoneuvojen kunnossapitoon, joiden nykyiset huoltovälit perustuvat aikaan tai ajettuihin kilometreihin. Sotilasajoneuvoilla ajetaan kuitenkin perinteisessä koulutuskäytössä varsin vähän verrattuna siviilikalustoon. Myös mahdollista vikaantumista voidaan havaita poikkeavien sensoriarvojen perusteella ennen kuin mitään varsinaisesti hajoaa.

– Huollon optimoinnista saatavien kustannussäästöjen lisäksi teollisen internetin kehityksellä voidaan tehostaa asiakaskoulutusta esimerkiksi ajoneuvojen harjoitustilanneanalyysien myötä. Antureiden ja väyläteknologian avulla pystytään myös helpottamaan viranomaisasiakkaan onnettomuustutkintaa sekä tuottamaan tietoa asiakkaan omiin kunnossapito- tai monitorointijärjestelmiin.