Tulosta
AMV Part Task Trainer (PTT) yhdistää virtuaalisen harjoitusympäristön AMV:n järjestelmiä ja hallintalaitteita mallintavaan ajajan paikkaan.

AMV PTT _VBS view
AMV PTT mahdollistaa kaikkien ajoneuvon oikean käytön kannalta keskeisten AMV:n toimintojen kouluttamisen.

AMV PTT:ssä käytetään korkeatasoista VBS (Virtual Battle Space) -pohjaista virtuaaliympäristöä, jonka kautta voidaan verkottua myös muihin koulutussimulaattorijärjestelmiin. Tämä mahdollistaa taktisen koulutuksen esimerkiksi ajoneuvon ja sen asejärjestelmän tai koko ajoneuvojoukkueen kesken. Simulaattori voidaan yhdistää muihin koulutusjärjestelmiin myös HLA (High Level Architecture) –rajapinnan kautta.

AMV PTT tarjoaa kattavan koulutusjärjestelmän kustannustehokkaasti. Ajoneuvon hallintalaitteiden lisäksi se sisältää kaikki tärkeimmät AMV:n ajajan järjestelmät kuten IVCS:n (Integrated Vehicle Control System) ja HUMS:n (Health and Usage Monitoring System) virtuaalisine kameranäkymineen.

Patria AMV PTT:stä ja Nemo–johtajan/ampujan koulutussimulaattorista koostuva yhdistetty koulutusjärjestelmä on näytteillä Eurosatory 2016 -messuilla Pariisissa.