Tulosta
Uusien tuotteiden, MUSCL:n ja ARIS-E:n, myötä Patria pystyy tarjoamaan entistä kattavammat työkalut koko spektrin kattavalle tiedustelulle ja valvonnalle.

Tuomas Halonen

Patrian Systems-liiketoiminta tunnetaan vahvasta elektronisen tiedustelun ja radiotaajuisten sensoreiden osaamisestaan. Nyt tulossa on kaksi uutta tuotetta passiivisten radiotaajuisten sensoreiden tuoteryhmään: MUSCL (Multistatic Coherent Location) taistelunkestävään ilmatilannekuvan luomiseen, ja ARIS-E ESM (Electronic support measures) -järjestelmä taktisen tilannekuvan luomiseen.

– Uudet passiivisensorijärjestelmämme ovat vuosien kehitystyön tuloksia. Ne edustavat samaa osaamista kuin menestyksekäs ARIS-järjestelmämme, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Tuomas Halonen.

Etäkäytettävä ELINT (electronic intelligence) -järjestelmä ARIS on suunniteltu toimimaan nykypäivän yhä haastavammassa signaaliympäristössä. Se kykenee uusimpien tutkasignaalien sieppaukseen ja analysointiin, ja sen erittäin suorituskykyinen pulssiprosessointi mahdollistaa strategisen informaation keräämisen tutkista haasteellisessa toimintaympäristössä. ARIS on ollut operatiivisessa käytössä vuodesta 2010 ja sitä kehitetään jatkuvasti.

Uusien tuotteiden, MUSCL:n ja ARIS-E:n, myötä Patria pystyy tarjoamaan entistä kattavammat työkalut koko spektrin kattavalle tiedustelulle ja valvonnalle.

Turvallinen ja edullinen

Passiiviset sensorijärjestelmät eivät itse lähetä signaalia, vaan käyttävät kohteiden lähettämiä tai niistä heijastuvia radiosignaaleja hyväkseen. Passiiviset järjestelmät ovat erittäin vaikeasti havaittavissa ja pienikokoisia, joten ne ovat monessa tilanteessa parempia järjestelmiä ympäristön havainnointiin kuin aktiiviset tutkat. Passiiviset järjestelmät ovat myös käyttökustannuksiltaan edullisia.

MUSCL tarjoaa modulaarisen ja helposti liikuteltavan passiivisen ilmavalvontajärjestelmän. Sen kantama ulottuu aina satojen kilometrien etäisyyksiin asti kattaen koko 360 astetta, ja se pystyy seuraamaan yli sataa kohdetta samanaikaisesti. Toimintaperiaatteensa ansiosta MUSCL pystyy havaitsemaan erityisen hyvin matalalla lentäviä kohteita ja häivekohteita jopa paremmin kuin aktiivinen tutkajärjestelmä.

– MUSCL-järjestelmä on suunniteltu lähinnä viranomaisten suorittamaan ilmavalvontaan, mutta sitä on mahdollista käyttää myös kriittisen infrastruktuurin, kuten vaikkapa ydinvoimaloiden ja suurten urheilutapahtumien suojaamiseen, Halonen kertoo.

Toinen uusi järjestelmä on ARIS-E ESM -järjestelmä, joka tarjoaa taktista, reaaliaikaiseen johtamiseen tarkoitettua ja aikakriittistä tilannekuvaa ympäristön tutkajärjestelmistä. Se on helposti liikuteltava ja modulaarinen, eikä sitä ole sidottu tiettyyn alustaan. Järjestelmä hyödyntää ARIS:n kaltaisten järjestelmien keräämien strategisten tietojen perusteella koottuja kirjastoja. Se kykenee toimimaan autonomisesti, ja kohteiden tunnistaminen tapahtuu automaattisesti.

Patrian vahva tausta signaalitiedustelussa näkyy siten, että mukana on myös manuaalisia työkaluja uusien signaalien etsimiseen.

– Vaikka kumpikin uusi tuote kuuluu samaan tuoteperheeseen ja edustavat samaa teknistä osaamista, ne toimivat myös itsenäisinä järjestelminä, Halonen kertoo.

Käyttöliittymään on panostettu

Patria on panostanut erityisesti järjestelmien käyttöliittymiin. Ne on suunniteltu kokeneiden operaattoreiden kanssa visuaalisiksi ja intuitiivisiksi.

– Tavoitteena on ollut luoda laadukkaille työkaluille helppokäyttöinen käyttöliittymä. Emme halua, että pitää olla insinööri osatakseen käyttää järjestelmiämme, Halonen naurahtaa.

Kaikki Patrian passiiviset sensorijärjestelmät ovat etäkäytettäviä. Kentällä olevat asemat toimivat miehittämättöminä 24/7, ja niiden suunnittelussa on otettu huomioon kestävyys säiden aiheuttamaa rasitusta vastaan. Järjestelmissä on suojatut tietoturvalliset yhteydet kenttäasemien ja operointipaikkojen välissä.

Patria tarjoaa niin ARIS:lle, MUSCL:lle ja ARIS-E:lle elinkaaripalvelut sekä jatkuvaa kehitystyötä. Ohjelmistot ja käyttöliittymät saavat uusia päivityksiä vuosittain.

Tekoälyn mahdollisuudet tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa signaalitiedustelu käy yhä haastavammaksi. Uusien työkalujen kehitystyö on jatkuvaa.

– Useat nykypäivän tutkat ovat älykkäitä; ne vaihtavat lähettämäänsä signaalia tarpeen mukaan, ja signaalikirjastot vanhenevat nopeasti. Ympäristöä pitää mitata jatkuvasti, Halonen toteaa.

– Kirjastoihin perustuva tunnistus ei välttämättä tulevaisuudessa toimi. Apua haetaan muun muassa tekoälystä, joka voidaan opettaa ratkaisemaan, millaiseen järjestelmään havaittu signaali liittyy. Tällaisten tunnistusmenetelmien mahdollisuuksia tutkitaan myös Patrian ESM-järjestelmään liittyen.