Tulosta
Patrian neuroverkkoa käytetään Suomen ilmavoimien Hornet-hävittäjien rakenteiden eliniän mallintamisessa. Suuret datamäärät ja lisääntynyt laskentateho ennakoivat numeerisen mallintamisen kasvua.

 
Patrian neuroverkkoa käytetään Suomen ilmavoimien Hornet-hävittäjien rakenteiden eliniän mallintamisessa. Suuret datamäärät ja lisääntynyt laskentateho ennakoivat numeerisen mallintamisen kasvua.

Ilmavoimien Hornet-hävittäjien kuntoa on seurattu systemaattisesti vuodesta 2007. Tuolloin kaluston väsymiskestoiän määrittämiseksi käytettiin kahta konetta, jotka oli varusteltu venymäliuska-antureilla. Anturidataa ja jokaisesta lennosta saatavia lentoparametrejä – kuten esimerkiksi lentokorkeutta ja -nopeutta sekä G-voimia – apuna käyttäen Patrian neuroverkko opetettiin arvioimaan koko Hornet-kaluston rakenteellista tarkastus- ja korjaustarvetta sekä ennakoitua elinikää.

Aviation-liiketoiminnan tuotekehitysjohtaja Jarkko Tikka kertoo, että maailman ensimmäinen operatiiviseen käyttöön otettu laskentamalli on osaltaan vähentänyt Hornet-hävittäjille fyysisesti tehtävien rakennetarkastusten tarvetta.

– Hornetit ovat kallis investointi. Niiden kunnon ja suorituskyvyn seuraaminen ja ennakoiminen on tärkeää sekä taloudellisesti että lentoturvallisuuden varmistamiseksi, hän korostaa.

Numeerisen mallintamisen ilmeiset hyödyt ovat lisänneet siihen kohdistunutta kiinnostusta myös siviili-ilmailuissa sekä ilmailun ulkopuolelle jäävissä segmenteissä. Patriassa jo lähes viisitoista vuotta kestänyt kehitystyö on saamassa lisävauhtia big datasta sekä tietokoneiden kasvaneista suoritusnopeuksista. Isojen datamassojen myötä tiedon käyttö helpottuu, parametrien määrä kasvaa ja ihmistyön osuus vähenee.

Jatkossa numeerista mallintamista tullaan todennäköisesti käyttämään entistä enemmän erilaisten poikkeamien löytämiseen. Tikka näkee yhtenä kehityslinjana esimerkiksi itseoppivat kartat, joissa monimutkaiset ilmiöt voidaan klusteroida visualisoitaviksi ryhmiksi analysoinnin mahdollistamiseksi.

– Numeerinen mallintaminen on etenemässä kohti järjestelmäkohtaisia ratkaisuja. Big datan ansiosta lähtökohdat sille ovat hyvät. Mitä enemmän meillä on käytettävissämme digitaalisessa muodossa olevaa lähtödataa, sitä parempia ja toimivampia malleja pystymme kehittämään.