Tulosta

Senopin kehittämä HUSKY-lämpötähtäin on suunniteltu ja valmistettu kokonaan Suomessa. Vain joitakin komponentteja tulee ulkomailta. Teknologisten ominaisuuksiensa ansiosta muun muassa kranaattikonekivääreille soveltuva lämpötähtäin parantaa merkittävästi ammusten osumatarkkuutta.
HUSKY-lämpötähtäin suorittaa yhdellä napinpainalluksella mittauksen kohteesta ja piirtää lasketun tähtäyspisteen laitteen näytölle. Laskennassa laitteen laskin hyödyntää tietoja ammuksen ballistiikasta, kohteen etäisyydestä, maastokulmasta aseen ja kohteen välillä sekä lämpötilasta ja tuulesta.

Jäähdyttämätön lämpökamerateknologia tuo lisäarvoa

HUSKY-lämpötähtäin hyödyntää samaa Polar Bear -sensorimoduulia kuin LILLY. HUSKYn lämpökamera on toteutettu jäähdyttämättömällä teknologialla.
– Tämän teknologian ansiosta voidaan valmistaa pienempikokoisia laitteita, joiden huoltotarve ja elinkaarikustannukset ovat pienempiä jäähdytettyihin lämpökameroihin verrattuna, sanoo Senopin tuotepäällikkö Timo Mikkonen.

Senop on testannut lämpötähtäintä Suomen puolustusvoimien lisäksi yhdessä ammusvalmistaja Nammon kanssa. Nammo valmistaa kranaattikonekivääreissä käytettäviä älykkäitä ammuksia, joiden räjähdyshetki voidaan tarkasti määritellä. Aikasytyttimellä varustetut älykkäät ammukset voidaan ohjelmoida suoraan HUSKYn käyttöliittymästä, mikä parantaa lämpötähtäimen käytettävyyttä.

Räätälöintiä asiakkaan mukaan

Laitteen tuotekehitys on lähtenyt asiakkaiden toiveista. Markkinoilta on puuttunut ergonomialtaan helppokäyttöinen lämpötähtäin, joka on lisäksi joustavasti räätälöitävissä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

– Kotimaisuutensa ansiosta tähtäimen kansainväliset markkinat ovat monipuolisemmat, sillä kaupankäyntiä eivät rajoita esimerkiksi amerikkalaisten vientilupien alaiset osat sanoo Mikkonen.
HUSKY-lämpötähtäin voidaan kiinnittää helposti erilaisiin asetyyppeihin. Tähtäimen ohjelmistoon on räätälöitävissä asiakkaan käyttämien ammusten ballistiikkatiedot. Monipuolisen testausten avulla laitteen toiminnallisuutta onkin saatu hiottua vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita.

DSEI 2017 -messuilla lanseerattu innovaatio herätti paljon kiinnostusta alan sidosryhmissä, mikä lupaa hyvää uutuustuotteen kysynnälle.