Tulosta
Menestyminen markkinoilla edellyttää kykyä mukautua ja kehittyä niin yhtiönä kuin tuotteiden ja palveluiden tuottajana kovatasoisessa kilpailussa.

Heikki Allonen 22
On osattava oikea-aikaisesti tunnistaa alan kehitystä ohjaavia trendejä ja uusia suuntauksia. Asiakkaiden reaaliaikainen tarpeiden tunteminen ja nopea kilpailukykyisten ratkaisujen löytäminen on meille elinehto. Ja se on myös merkki osaamisesta.

Patrian menestystekijöitä ovat luotettavat palvelut, vahvat tuotteet, kokeneet asiantuntijat ja asiakasläheinen toimintatapa. Yhtiön uusi omistajarakenne vahvistaa menestystekijöitämme. Valtio-omistajan rinnalle on saatu meille tuttu teollinen kumppani – norjalainen Kongsberg, joka avaa uusia mahdollisuuksia toimintamme kehittämiseksi ja vaikuttaa varmasti osaltaan myös tulevaisuuden strategiavalintoihimme. Osakkuusyrityksemme Nammo liittyy oivasti tähän yhteiseen tulevaisuuteen Kongsbergin kanssa. Asemamme merkittävänä osana uutta pohjoismaista kumppanuutta puolustusteollisuudessa on vahva.

Lukujen valossa konsernimme teki budjettitavoitteet ylittävän tuloksen liikevaihdolla, joka on edellisen katsauskauden tasolla. Yhtiön tase on edelleen hyvässä kunnossa, joskin pääomaa sitoutui edelleen liiketoimintaan tavoitteisiimme nähden turhan paljon. Neuvottelut ja sopimukset uusista tilauksista ovat antaneet luottamusta siihen, että tästä vuodesta tulee Patrialle kasvun vuosi.

Useat jo käynnissä olevat kalustojen elinkaaren hallintaan liittyvät hankkeet ja Millogille siirtynyt uusi huoltotoiminta etenevät suunnitellusti. Puolustusvoimilla on käynnistymässä useita mittavia hankkeita, jotka ovat Patrian kannalta erittäin kiinnostavia. Hornet-hävittäjien korvaamiseen tähtäävä HX-hanke on niistä arvoltaan ja strategiselta merkitykseltään suurin ja sen vaikutukset koko Patrian ilmailuliiketoiminnan tulevaisuuden kannalta merkittävät. Patrian kannalta erittäin kiinnostavia ovat myös Laivue 2000 ja Laivue 2020 -hankkeet, joiden tavoitteena on korvata Merivoimien vanhentuvaa taistelualuskalustoa. Ajankohtaisiin hankkeisiin lukeutuu myös vuoden 2015 lopussa yhtiön saama tilaus seitsemän Hawk-harjoitushävittäjän modernisoinnista.

Kotimaisia projektejamme yhdistää hankintavaiheen jälkeisten kustannustehokkaiden elinkaaripalvelujen tuottaminen, mikä on Patrian erikoisalaa. Patrian ja Puolustusvoimien solmima strateginen kumppanuus sotilasilmailun järjestelmien elinkaaripalveluista on hyvä esimerkki tällaisesta toiminnasta.

Kansainvälisillä projektimarkkinoilla olemme jälleen lyhyen tauon jälkeen edenneet lupaavasti ja saaneet viime aikoina pari erinomaisen kiinnostavaa uutta tilausta. Lisäksi uskomme etenevämme eräisä suurissa hankkeissa seuraavalle tarjouskierrokselle aivan lähiaikoina. Aika näyttää, onko uskomme oikeutettua.

Takana on paljon pitkäjänteistä ja vastuullista työtä niin organisaatiomme sisällä kuin sen ulkopuolellakin – tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Heikki Allonen
toimitusjohtaja