Tulosta
Norjan ja Suomen puolustusyhteistyö vahvistuu. Maaliskuussa 2016 solmittu Patrian, KONGSBERGin ja Nammon välinen kumppanuus vahvistaa merkittävästi puolustusteollisuutta sekä maidemme yhteistä puolustusvälineiden ja logististen ratkaisujen hankintaa ja vientiä.
solbergbjorn_02

Artikkelin kirjoittaja Prikaatikenraali Bjørn Tore Solberg on puolustusasiamies Norjan suurlähetystössä Helsingissä.

Eräs osoitus vahvistuvasta kahdenvälisestä yhteistyöstä oli tasavallan presidentti Sauli Niinistön isännöimä kuningas Harald V:n ja kuningatar Sonjan valtiovierailu syyskuussa 2016. Tämä oli kuningasparin kolmas valtiovierailu Suomeen, ja heillä oli mukanaan kaikkien aikojen suurin delegaatio. Valtiovierailun keskeinen ohjelmanumero oli puolustusministeri Ine Eriksen Søreiden puolustusteollisuus-seminaarissa pitämä avajaispuhe "Norjan ja Suomen yhteistyö – pohjoismaisen puolustusteollisuuden uudelleenjärjestely ja varusteluyhteistyö."

Turvallisuusympäristön
haasteet

Kun tarkastelemme muuttuvaa turvallisuusympäristöämme, Norja on merkittävä merenkulkumaa, ja Pohjois-Atlantti on meille taloudellisesti keskeinen strateginen alue. Merikuljetukset, kalastus sekä öljyn, maakaasun ja mineraalien hyödyntäminen ovat meille elintärkeitä. Maailman toiseksi pisin rannikkoviiva sekä kahden miljoonan neliökilometrin laajuinen, taloudellisesti tärkeä merialue luovat mahdollisuuksia, mutta tuovat myös vastuuta. Sekä Norjalla että Suomella on pitkä maa- ja meriraja Venäjän kanssa.

Kuluneen vuosikymmenen aikana olemme nähneet, kuinka Venäjä on muuttanut turvallisuuspolitiikkaansa ja painopistealueitaan, nykyaikaistanut voimakkaasti puolustusvoimiaan ja alkanut viime vuosina käyttää sotilaallista voimaansa aggressiivisesti. Venäjä kehittää rajamme tuntumassa uutta korkeatasoista sotilaskalustoa, kuten sukellusveneitä, lentokoneita ja pitkän kantaman huipputarkkoja ohjuksia, joiden kohteena voivat olla sekä koko Eurooppa että elintärkeät Atlantin poikki kulkevat viestintälinjat. Tällä on pitkäkestoisia seurauksia alueemme turvallisuudelle ja puolustukselle.

Venäjä on saamassa toimintakuntoon Kuolan niemimaalle sijoittamiaan sotilaallisia voimavaroja, kuten Bulava-ohjuksilla varusteltuja strategisia ydinsukellusveneitä sekä kaksivaiheisia ohjuksia. Venäjä on esitellyt erittäin tarkkoja pitkän kantaman risteilyohjuksia, joita voidaan ampua maalta, mereltä tai ilmasta, ja käyttänyt niitä Syyrian konfliktissa.

Tällaisten sotilaallisten voimavarojen sijoittelu sekä sotaharjoitukset antavat Venäjälle entistä suurempia mahdollisuuksia hyödyntää taistelualueen eristämiskykyään (Anti-Access/Area Denial, A2/AD), ja se voi muodostaa eteentyönnetyn puolustuksellisen rintamalinjan Pohjois-Atlantille. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että NATO pystyy suojelemaan merenalaisia viestintälinjoja kriisien ja konfliktien aikana. Turvallisuus, varmuus ja liikkumisen ja toiminnan vapaus Pohjois-Atlantilla on erittäin tärkeää koko Euroopalle, mutta erityisesti sotilasliiton pohjoisille jäsenille ja Itämeren alueelle.

Venäjän uudet pitkän kantaman sotilaalliset voimavarat ja entistä haastavampi turvallisuustilanne tekevät Pohjois-Atlantista ja Itämerestä saumattomasti yhteen kuuluvan turvallisuus- ja puolustusalueen. Tämä korostaa Norjan ja Suomen välisen puolustusyhteistyön tärkeyttä.

Puolustusyhteistyön
vahvistaminen

Sekä Suomi että Norja tarkastelevat asioita kokonaismaanpuolustuksellisesta näkökulmasta. Se yhdistää kansalliset siviilivoimavaramme sekä puolustusteollisuutemme ja puolustusvoimamme, mikä on erittäin tärkeää, jotta voimme keskittää kaikki voimavaramme kriisien ja konfliktien aikana.

Koska Suomella ja Norjalla on edessään samat turvallisuushaasteet, meidän on tehostettava puolustusmäärärahojemme käyttöä. Se ei tarkoita vain samojen välineiden hankkimista vaan myös yhteisten logistiikkaratkaisujen etsimistä sekä välineiden ylläpidon ja käyttöiän hallinnointia, jotta kriiseistä ja konflikteista selvitään.

Patrian, KONGSBERGin ja Nammon kumppanuus luo erittäin hyvän pohjan maidemme välisen puolustusyhteistyön vahvistamiselle. Se auttaa myös vahvistamaan pohjoismaista puolustusyhteistyötä (NORDEFCO) sekä vientimarkkinoita.